Subsidieregelingen verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Voor bedrijventerreinen en gemeenten

De provincie zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Een belangrijke beleidslijn in het provinciale bedrijventerreinenbeleid (‘Bedrijventerreinenstrategie 2020 Zuid-Holland’) is het streven naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Er zijn drie subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland waar gemeenten en bedrijven(terreinen) gebruik van kunnen maken.

1 Vergroening bedrijventerreinen, subsidie Groen werkt beter

Werk je bij een bedrijf in Zuid-Holland, willen jullie de werkplek vergroenen en daar meer over leren? Hiervoor kan je tot € 5.000 subsidie aanvragen!

Ga naar deze subsidieregeling

2 Verduurzaming bedrijventerreinen, subsidie

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. Je kunt deze subsidie aanvragen als minimaal 3 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een verduurzamingsproject klimaatadaptatie of biodiversiteit, en daarin willen investeren. Indien een gemeente subsidie aanvraagt, vervalt deze vereiste.

Looptijd: Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend, zolang het subsidieplafond (€2.000.000) niet is bereikt. Het project dient uiterlijk 26 weken na subsidieverlening in uitvoering te zijn en binnen 2 jaar na subsidieverlening uitgevoerd. Beslissingstermijn: 13 weken

Ga naar deze subsidieregeling

3 Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie

Subsidiabele kosten tot en met €10.000 komen voor 75% subsidie in aanmerking. Als de subsidiabele kosten van het project meer dan €10.000 bedragen, dan bedraagt de subsidie €7.500,00 plus 50% van de subsidiabele kosten boven de €10.000. In totaal bedraagt de subsidie nooit meer dan €35.000. Het minimumbedrag is €1.000. Deze subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan ondernemersverenigingen die op de betreffende bedrijventerreinen actief zijn, een stichting BIZ, of aan een gemeente.

Looptijd: Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. Beslissingstermijn: 13 weken

Ga naar deze subsidieregeling