Nationaal Park Duinen van Texel

Het Waddeneiland Texel heeft een afwisselend landschap. Bossen, heidevelden, kwelders en uitgestrekte zandvlaktes vind je hier vlak bij elkaar. Tussen de droge duinen zijn er natte duinvalleien. Het bekendste zijn de unieke kreken- en kweldergebied de Slufter en de grote zandplaat De Hors. Bewonder in het Nationaal Park Duinen van Texel wel tachtig vogelsoorten, onder andere de lepelaar, de dwergstern en de velduil. 

IVN is in het park verantwoordelijk voor de (coördinatie en een groot deel van de uitvoering van de) communicatie- en educatie-activiteiten. Het Nationaal Park heeft een Gastherennetwerk van lokale ondernemers en een jaarlijks Waddenvogelfestival.

Logo Nationaal Park Duinen van Texel