Natuur in de buurt

Mensen hebben recht hebben op een natuurlijke leefomgeving. De buurt waar ze wonen maken we daarom samen met de buurtbewoners en gemeenten groener, socialer en gezonder. En dat is hard nodig, want meer dan de helft van de Nederlanders leeft in een gematigd tot zeer verstedelijkt gebied. Vergroening zorgt er bovendien voor dat we beter om kunnen gaan met actuele milieuproblemen, zoals klimaatadaptatie, bijensterfte en hittestress.

Download: Factsheet Natuur in de Buurt Limburg 2020

Een aantal van onze Limburgse projecten:

Schone Maas

In maart en april ligt er, na een ‘hoogwaterperiode’, veel zwerfafval langs de oevers van de Maas. Wanneer dit afval uiteindelijk in het water terecht komt, veroorzaakt het de bekende ‘plastic soep’ in oceanen. Tien Limburgse gemeenten werken daarom samen in het project ‘Schone Maas’. De gemeenten informeren hun inwoners over het zwerfafvalprobleem, organiseren opschoonacties en werven verenigingen om trajecten langs de Maas schoon te houden.

Wil je ook meehelpen met het opruimen van zwerfafval of wil je meer informatie over Schone Maas, kijk dan op www.schonemaas.nl

Tiny Forest®

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. In Limburg zijn er in 2019 in Maastricht, Weert en Eijsden-Margraten een aantal Tiny Forestes aangeplant samen met scholen, buurten en gemeenten en er komen er meer. Meer informatie: www.ivn.nl/tinyforest

Groene Helden Stimuleringsprijs

De Groene Helden Stimuleringsprijs is een initiatief dat in 2015 in het leven is geroepen door IVN Natuureducatie in samenwerking met de Provincie Limburg. Het betreft een financiële bijdrage om het duurzame initiatief van de ondernemer te ondersteunen. Het winnen van deze prijs zorgt voor de bekendheid van het initiatief van de ondernemer. Daarnaast vervult de ondernemer ook een rol als ambassadeur, om op deze manier andere ondernemers te inspireren en stimuleren om ook duurzaam te ondernemen. In totaal is er € 45.000,- te verdelen onder de acht prijsvraagwinnaars. Meer informatie over de Groene Helden Stimuleringsprijs en winnaars van voorgaande jaren vindt u op www.ivn.nl/groeneheldenlimburg.

 

Kijk hier voor al het IVN-aanbod Natuur in de buurt.