Onderwijs

IVN werkt aan een (be)leefwereld waar contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is, zodat ze spelenderwijs een band opbouwen met de natuur. Thuis, in de buurt en op school. Zo ontdekken ze zelf de waarde van de natuur. Goed voor het kind en goed voor de natuur. Doe mee!

Basisonderwijs

IVN ontwikkelt lesmateriaal voor scholen over onder meer biodiversiteit, klimaat, energie en afval.

Harlingen 

In opdracht van gemeente Harlingen kregen in 2019-2021 bijvoorbeeld alle basisscholen lessen over biodiversiteit. Samen maakten we bovendien de schoolomgeving veel groener – goed voor planten, dieren, klimaat, kinderen en buurt!

Leeuwarden 

IVN en gemeente Leeuwarden willen kinderen actief betrekken bij natuur, duurzaamheid en hun omgeving. Daarom werken zij sinds kort samen aan een aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) voor basisscholen. Er komt een digitaal aanbod-loket, scholen kunnen meedoen aan educatieprojecten en gebruik maken van lesmaterialen. 

Ben je werkzaam op een basisschool in gemeente Leeuwarden en wil je op de hoogte blijven van ons aanbod? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief

NME-Centra 

De Friese NME-centra verzorgen lesmateriaal en arrangementen voor de basisscholen in hun eigen werkgebied. IVN werkt met hen samen, adviseert de coördinatoren en zorgt voor onderlinge uitwisseling en kennisverspreiding.

Voortgezet Onderwijs 

Voor het voortgezet onderwijs werken met Jongeren Advies Bureaus. Hierbij werken leerlingen in het voortgezet onderwijs aan oplossingen voor vraagstukken van echte opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Tijdens een eindevenement presenteren leerlingen hun oplossingen aan elkaar en aan een jury. 

Accepteer cookies

Tiny Forest 

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Groene schoolpleinen 

Op meerdere plekken in Friesland hebben we of gaan we groene schoolpleinen aanleggen, samen met partners zoals hoveniers en gemeenten. Een voorbeeld hiervan is het project in gemeente Waadhoeke. Wil je ook een groen schoolplein, maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. 

Nationale Buitenlesdag

IVN vindt het belangrijk dat kinderen naar buiten gaan om te spelen én te leren. Buiten zijn maakt kinderen fitter, slimmer en socialer. Daarom organiseert IVN, in samenwerking met Jantje Beton, de Nationale Buitenlesdag.  

IVN BinnenBos 

Een BinnenBos is een groen leslokaal, een stukje natuur binnen op school. In het lokaal plaatsen we luchtzuiverende planten. Deze planten zorgen voor gezonde lucht en meer aandacht bij de leerlingen. Leerlingen zijn actief betrokken bij het aanleggen van het bos en onderzoeken zelf het binnenklimaat in hun klas. 

Wat kan IVN voor mij doen? 

Wil je meer weten over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen op het gebied van onderwijs of heb je vragen of een leuk idee? Neem dan contact op met Agnes Bakker