Friesland
IVN
woensdag02feb2022

Gemeente Leeuwarden en IVN betrekken volgende generatie bij belangrijke maatschappelijke opgaven

Samenwerking gemeente Leeuwarden Gemeente Leeuwarden en IVN Natuureducatie gaan samenwerken om basisscholen structureel Natuur- en Duurzaamheidseducatie aan te bieden. De officiële start van deze samenwerking vond vandaag plaats op het schoolplein van OBS De Twamêster in Wergea. Wethouder natuur en duurzaamheid, Bert Wassink, overhandigde namens de gemeente het IVN-boekje ’52 buitenavonturen in Fryslân, die je voor je 12e gedaan moet hebben’ aan de leerlingenraad van de school. Alle kinderen uit groep 3 van deze school krijgen dit boekje.

Kinderen en jongeren betrekken bij maatschappelijke thema’s 

Gemeente Leeuwarden heeft grote opgaven op het gebied van natuur en duurzaamheid. De aanpak van hittestress, het vergroten van de biodiversiteit, de regionale energiestrategie, verduurzaming van de voedselketen en een meer aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Dat kan de gemeente niet alleen, inzet van inwoners is daarbij cruciaal. Bewustwording onder de inwoners voor deze thema’s en met name het betrekken van kinderen en jongeren is hierbij een belangrijk onderdeel. In Leeuwarden is geen Natuur en Milieu Educatie-centrum (NME) aanwezig, dus om kinderen, jongeren en hun omgeving structureel natuur- en duurzaamheidseducatie te bieden, is gekozen voor een samenwerking met IVN Noord.

Liefde voor natuur ontwikkelen

IVN Noord gaat ervoor zorgen dat er een uitgebreid natuureducatie-aanbod komt voor de scholen in Leeuwarden. Zowel van andere groene organisatie als via een eigen meerjarenprogramma. Dit jaar wordt in ieder geval begonnen met één schoolbreed project. Ook komt er een lespakket dat aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek. Tot slot wordt binnen elke school een leerkracht aangesloten bij de Groene Revolutie van IVN, waar elk kwartaal uitdagende natuurlessen aan verbonden zijn.

Maeike Schraa van IVN is blij met deze samenwerking: “Kinderen en jongeren van nu bepalen straks het beleid. Als we willen dat zij later goed voor de natuur zorgen en aan een duurzame samenleving werken, moeten we zorgen dat juist zij een band met natuur en groen krijgen. IVN doet dat door natuur dichtbij te brengen in de klas en kinderen mee naar buiten te nemen. Door hen de eigen natuurlijke omgeving te laten beleven en ontdekken, creëren we liefde en zorg voor natuur. We zijn er ontzettend trots op dat we hier ook samen met Gemeente Leeuwarden aan kunnen werken.”

Jongeren laten van zich horen 

Waar je kinderen wil leren over natuur om betrokkenheid te creëren, zijn er tegenwoordig ook steeds meer jongeren die zich uitspreken en zich zorgen maken over bijvoorbeeld het klimaat. En terecht: het gaat om hun toekomst. Daarom is het belangrijk dat zij een stem krijgen en gehoord worden. Dat ze ervaren hoe overheden en bedrijven werken aan klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. En dat zij zelf ook oplossingen voor concrete vraagstukken kunnen bedenken. IVN Noord heeft veel ervaring om jongeren te betrekken bij natuur- en duurzaamheidsvraagstukken via de methode van een IVN Jongeren Adviesbureau. Het is de ambitie om in Leeuwarden jaarlijks zo’n IVN Jongeren Adviesbureau project te doen met meerdere scholen. Zodat jongeren mee kunnen denken over de opgaven die gemeente Leeuwarden heeft op het gebied van natuur en duurzaamheid.