Boompjes BOSK worden een Tiny Forest op schoolplein CBS De Sprankel, Stiens 

Boompjes BOSK worden een Tiny Forest op schoolplein CBS De Sprankel, Stiens 

Friesland 16 november 2022

Boomfeestdag en Tiny Forest Stiens Het is feest! Op woensdag 16 november – tijdens de Provinciale Boomfeestdag – helpen alle 340 leerlingen van basisschool CBS De Sprankel in Stiens bij de aanplant van een Tiny Forest op hun eigen schoolplein. Tegels eruit, boompjes erin! Gedeputeerde Douwe Hoogland, wethouder Evert Stellingwerf en Jan Dijkstra – voorzitter van de provinciale boomfeestdagcommissie – zullen helpen bij het planten van de allereerste spillen.

Het belooft een bijzonder Tiny Forest te worden. Een deel van de spillen is namelijk afkomstig uit BOSK. In maart van dit jaar – tijdens de viering van de Boomfeestdag in Sint Annaparochie – stuurden leerlingen van de Bildtse basisscholen de spillen op reis, naar BOSK. Een hele zomer zwierven de spillen door het centrum van Leeuwarden om nu uiteindelijk wortel te kunnen schieten in een Tiny Forest in Stiens.

Meer biodiversiteit en beter bestand tegen klimaatverandering 

Wat dit Tiny Forest nog meer bijzonder maakt: alle zeshonderd bomen en struiken die in het bos geplant worden, betreffen inheemse soorten die in Nederland gekweekt zijn. Waardoor ze van nóg groter nut zijn voor de lokale biodiversiteit. ‘Dit Tiny Forest draagt bij aan verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Zo is de school beter bestand tegen klimaatverandering’, verteld Evert Stellingwerf, Wethouder gemeente Leeuwarden.

Online gastles over bomen

Tijdens deze Boomfeestdag organiseerde IVN Noord ook een speciale online gastles over bomen voor alle scholen in Friesland. Naast leerlingen van CBS De Sprankel deden nog honderden leerlingen van andere scholen hieraan mee. Zo’n 1.000 kinderen zullen de komende tijd wellicht nog dromen over bomen! 

Wat is een Tiny Forest?

Een groene oase ter grootte van een tennisbaan; een plek waar bomen groeien, insecten zoemen en egels kunnen schuilen. De kinderen gaan als Tiny Forest Rangers het bos deels onderhouden. In het buitenlokaal leren ze over de natuur, maar ook reken- en taallessen kunnen er prima gegeven worden. Ook voor buurtbewoners is het bos een fijne plek om in de natuur te zijn.

Bijzondere samenwerking

Gemeente Leeuwarden, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Fryslan, Boomfeestdag, Staatsbosbeheer, Snoek Puur Groen en It Fryske Gea werken samen aan een groene toekomst voor de Sprankel. Presentator Reynaud Ritsma zorgt voor een feestelijke plantdag. Deze bijzondere Boomfeestdag is bovendien mogelijk gemaakt door de Agenda Biodiversiteitsherstel Fryslân.

Deel deze pagina