Natuur & Recreatie

Recreatie in de natuur versterkt de band tussen mens en natuur. Tegelijkertijd is het belangrijk dat door natuurrecreatie geen schade ontstaat aan de natuur. Daarom werkt IVN aan het vergroten van draagvlak voor de instandhouding van de Nederlandse natuur, zodat we daar nu en in de toekomst van kunnen blijven genieten. 

In Flevoland hebben we de volgende programma's:

IVN Gastheer van het Landschap 

Tijdens het programma IVN Gastheer van het Landschap worden ondernemers zich meer bewust van de meerwaarde van natuur voor hun onderneming. Lees hier meer over Gastheer van het Landschap in Flevoland.   

IVN Gastheer van de Stad

Recreanten laten de aanwezigheid van natuur in de omgeving steeds vaker meewegen in de keuze voor hun verblijf. En meer dan ooit is er over gebieden informatie beschikbaar, bijvoorbeeld via apps, routes en kaartjes. Maar het zijn juist de verhalen van mensen, de weetjes die niemand weet, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat je natuur écht beleeft. Lees hier meer over Gastheer van de Stad in Flevoland. 

Interesse?

Zou je willen deelnemen aan Gastheer van het Landschap Nieuw Land of de eerste editie van Gastheer van de Stad? Neem dan contact met ons op.