Boerderijlessen groep 1 t/m 8

Basisscholen zijn een fantastische plek om kinderen actief in contact te brengen met gezond eten. Om scholen daarin te ondersteunen is het Flevolandse Voedseleducatie aanbod samengesteld. 

In het natuureducatie aanbod kan een echt bezoek aan een boerderij natuurlijk niet ontbreken. Een praktijkles op een boerderij voegt dan ook veel toe aan de theorie. Kinderen weten bijvoorbeeld vaak niet waar hun voedsel vandaan komt. Daarnaast is er op een boerderij nog veel meer te zien, beleven en te leren. Maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid en duurzame energie zijn daar dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en ze te bespreken. Ook helpt een boerderijbezoek bij de ontwikkeling van praktische vaardigheden zoals meten, determineren, interviewen en onderzoeken.

Enthousiast?

Scholen kunnen deze lessen in hun gemeente boeken via de NDE-gids van IVN Flevoland en voor de Almeerse scholen via Stad & Natuur. Via de volgende werkwijze kunnen scholen direct bij een educatieboer in de buurt een excursiedatum boeken. Na reservering ontvangt de school een bevestigingsmail met naam en adresgegevens van de educatieboer, datum & tijd bezoek en link naar lesmateriaal die gebruikt kan worden om de les voor te bereiden op school.

Aanmelden voor boederijles 
Gemeente Almere
Gemeente Dronten
Gemeente Lelystad
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
Gemeente Zeewolde

Praktische informatie

Programma & tijdsduur
Een boerderijbezoek duurt gemiddeld ongeveer 2 uur. De educatieboer ontvangt de groep, geeft een rondleiding waarna de leerlingen praktische opdrachten uitvoeren op en om het erf, stallen en/of in de wei. Het programma is verschillend per bedrijf. Van tevoren hebben de educatieboer en de school contact over het exacte programma en de organisatie.

Kosten
Een boerderijbezoek kost €150,-. Mede dankzij bijdragen van ZuivelNL, het provinciale programma Duurzaam Door en het programma Jong Leren Eten, zijn er subsidiemogelijkheden en kunnen de kosten van het boerderijbezoek mogelijk gereduceerd worden tot slechts €50,- per schoolgroep.

Toelichting: Elk jaar wordt de prijs vastgesteld, afhankelijk van externe aanvullende financiering voor boerderijeducatie.

Zonder aanwezigheid van cofinanciering zijn de reguliere kosten voor een bezoek bij een gecertificeerde educatieboerderij €150,-. Een educatief bezoek bij een educatieboer sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs. Dat betekent dat het reguliere onderwijs budget an uw school hiervoor is aan te spreken. Tevens kunt u bij Jong Leren Eten hiervoor een aanvullende subsidieaanvraag doen.

Gratis boerderijbezoek op de Nationale Buitenlesdag en na het Nationaal Schoolontbijt
Op de Nationale Buitenlesdag is een boerderijbezoek gratis voor alle doelgroepen. Een groep moet dan wel eerst aangemeld zijn via de website van de Nationale Buitenlesdag, om vervolgens een gratis  boerderijbezoek te boeken. Indien deze combinatie gemaakt wordt, geef dat aan bij de boeking van het boerderijbezoek.

Ook tijdens het Nationaal Schoolontbijt is een combinatie van het schoolontbijt en een boerderijbezoek gratis. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Vervoer
Het vervoer naar de boerderij wordt geregeld door de school.

Kleding
Om het bezoek optimaal te kunnen beleven is het belangrijk dat kinderen zich geen zorgen hoeven maken over vieze kleding. Laarzen of oude schoenen zijn daarbij handig om aan te doen.

Begeleiding
Het is de bedoeling dat de school zorgt voor voldoende begeleiding. Er wordt vanuit gegaan dat ouders die een groepje rijden, ook een rol hebben bij de boerderijles, bijvoorbeeld in de begeleiding van de opdrachten op de boerderij.

Eten & drinken
De kinderen mogen hun eigen drinken en eten meenemen.

Corona-beleid
Uiteraard volgen de educatieboeren de algemene vastgestelde Corona richtlijnen en maatregelen.

Overige praktische informatie

  • Na boeking ontvangt u een ontvangstbevestiging met contactgegevens van de boer en nadere details over het programa. 
  • Circa 4 weken voor het bezoek krijgt u een reminder. Het is belangrijk om van te voren contact op te nemen met de educatieboer om de details omtrent het programma, vervoer van en naar de boerderij en de organisatie van het bezoek te bespreken.
  • De school ontvangt een factuur na afloop van het boederijbezoek per e-mail, op het, bij de boeking aangegeven, e-mailadres.
  • Annuleringsvoorwaarden: een les verplaatsen of annuleren kan nog tot 24 uur voor het bezoek. Voor bezoeken die binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd worden de kosten door gefactureerd.

Kijk voor meer informatie over boerderijlessen in de brochure van Boerderijeducatie Nederland.