Schoolpleinen Revolutie

In Drenthe maken we van schoolpleinen buitenlokalen! Lokalen met ruimte, dynamiek, planten en dieren, waar wat te ontdekken en te onderzoeken valt. Maar ook een rijke speel- en leeromgeving die beweging stimuleert en alle zintuigen prikkelt.