Stappenplan

Vanuit SportDrenthe/IVN Noord/Kunst & Cultuur wordt een projectleider aangesteld. Deze projectleider begeleidt de school en doorloopt het hele stappenplan van oriëntatie tot en met realisatie en nazorg. De projectleider ondersteunt, maar neemt niet alles uit handen. Er wordt een projectteam samengesteld, waarin ook afgevaardigden zitten vanuit de school en overige belanghebbenden. Een projectteam kan bijvoorbeeld bestaan uit: directeur, ouders, leerkrachten (één uit elke bouw), leerlingen, ontwerper, omwonenden, cultuurcoach, buurtsportcoach en gemeente. Nadat dit projectteam gevormd is, doorlopen zij samen de volgende stappen: 

Oriëntatiefase

In deze fase oriënteren we als projectgroep wat er allemaal mogelijk is voor het buitenlokaal. We kijken wat aansluit op het onderwijs, de omgeving en de visie van de school. We oriënteren ons op wat de wensen zijn en wat allemaal kan op het gebied van natuur, cultuur en sport en bewegen als het 
gaat om de inrichting van het buitenlokaal. Ook doen we inspiratie op bij al gerealiseerde groene schoolpleinen. 

Ontwerpfase

Nu alle wensen, ideeën en eisen zijn geformuleerd, kan de ontwerper aan de slag. Wanneer het eerste ontwerp is gepresenteerd, worden alle opmerkingen verzameld en teruggegeven aan de ontwerper. Vervolgens wordt het eerste ontwerp aangepast naar een definitief ontwerp. 

Voorbereidingsfase 

In de voorbereidende fase is het belangrijk alles te hebben geregeld voordat de aanleg kan beginnen. Het is handig om op basis van het voorlopig ontwerp een werkplanning te maken. In deze fase is het ook handig om al na te denken over publiciteit en het informeren van betrokkenen, zoals ouders, buurtbewoners. Ook gaan we al nadenken over een onderhoudsplan. 

Realisatiefase

De uitvoerder(s) starten met de aanleg van het buitenlokaal. De eerste ʻtrain de leerkrachtʼ training wordt gegeven aan de leerkrachten van de school. In deze fase is goede communicatie over de aanleg naar alle partijen (kinderen, ouders, buurt etc.) heel belangrijk. We genereren aandacht bij media en verantwoordelijken in de politiek.

Nazorgfase

Het buitenlokaal is aangelegd en kan in gebruik worden genomen. Een verandering in het onderwijs. We ondersteunen, inspireren en helpen elkaar bij het gebruik van het buitenlokaal. Het houden een vinger aan de pols en evalueren na een tijdje hoe het gaat. 

 

Naar home Schoolpleinen Revolutie Drenthe