Waarom een buitenlokaal?

Buitenspelen levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Aan de fysieke en sociale vaardigheden, maar het draagt ook positief bij aan lezen en rekenen. Verschillende studies laten zien dat een open, ongestructureerde speelomgeving uitnodigt tot verkennend spel, tot onderzoekend ontdekken. 

Vraag gratis het Whitepaper ‘De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen’ aan!

Dergelijk spel vraagt om een speelomgeving die veiligheid biedt en stress helpt verminderen. Een omgeving die fascineert en uitnodigt tot onderzoeken, reflecteren en dagdromen. Een creatieve omgeving met planten en bomen biedt hiervoor betere voorwaarden dan een schoolpleinvlakte met alleen maar tegels.

Accepteer cookies

Naar home Schoolpleinen Revolutie Drenthe