Noord-Holland
Natuur in de Buurt
woensdag14aug2019

Gezocht: Tiny Forest initiatiefnemers en locaties in Alkmaar

In Gemeente Alkmaar worden de komende twee jaar drie Tiny Forests aangelegd: minibossen ter grootte van een tennisbaan. Een Tiny Forest is een fijne ontmoetingsplek voor buurtbewoners, kinderen krijgen er les in het buitenlokaal en het vergroot de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de wijk. Wil jij een Tiny Forest in jouw buurt? Meld je aan als initiatiefnemer en laat weten welke locaties je op het oog hebt! Als initiatiefnemer plant en onderhoud je het minibos samen met andere buurtbewoners, een school, de gemeente en natuurorganisatie IVN. Dien jouw plan in via www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer-worden

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het Tiny Forest over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. 

Een Tiny Forest in jouw buurt? 

Gemeente Alkmaar is geselecteerd als Tiny Forest partnergemeente. De gemeente doet dit niet alleen. Hier is het enthousiasme en initiatief uit de buurt voor nodig. Het bos wordt immers van en voor de buurt en de naburige school. 

Word initiatiefnemer!

Wil jij als initiatiefnemer aan de slag om samen met een team een Tiny Forest te realiseren in jouw buurt? Als Tiny Forest initiatiefnemer doe je ervaring op en helpt IVN je waar nodig. Voordat een Tiny Forest wordt toegewezen, checkt IVN jouw plan aan de hand van selectiecriteria. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het plan wordt gedragen door een aantal personen en niet door jou alleen. Schrijf, teken of knutsel een plan en meld je team aan op www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer-worden. Dit najaar selecteren IVN en gemeente de drie initiatiefnemers die een eigen minibos in de buurt krijgen.

Doel: 100 Tiny Forests in vier jaar

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN natuureducatie wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.