Noord-Holland
Overig
dinsdag11dec2018

Driemaal 1000 euro voor nieuwe vrijwilligers via scholen, bijen en overgewicht

De Haarlemmer Kweektuinen, The Pollinators en Ravon winnen alle drie een prijs van 1000 euro voor hun goede idee om op een nieuwe manier vrijwilligers te werven voor natuur en biodiversiteit. 

De prijsvraag is uitgeschreven door de gezamenlijke natuurorganisaties in Noord-Holland, de TBO’s. Tijdens een Kenniscafe op 13 november 2018 nodigden zij collega’s en vrijwilligers uit om samen te leren hoe zij de Vrijwilliger van de Toekomst kunnen bereiken. Voor de drie beste ideeën van het Kenniscafe loofden zij een prijs van 1000 euro uit. Aanleiding voor het Kenniscafe was een gelijknamig onderzoek van Motivaction, waaruit bleek dat een nieuwe generatie groene vrijwilligers gevraagd wil worden voor korte zingevende projecten.  De provincie Noord-Holland ondersteunde het Kenniscafe vanuit haar aanpak Groen Kapitaal. 

De jury van TBO vertegenwoordigers vond dat het idee van de Haarlemmer Kweektuinen goed aansloot bij de trend voor gezonder leven en bewegen. De vrijwilligers willen hun groene park openstellen voor mensen die met natuurwerk hun gezondheid willen verbeteren. Het actief bezig zijn kan overgewicht bestrijden en stress verlagen.  Met hun 1000 euro zoeken ze de samenwerking met gezondheidsorganisaties en natuurorganisaties in Haarlem. Jacqueline Bijlhouwer van de Haarlemmer Kweektuin legt uit: “Enerzijds stimuleren wij hiermee mensen om meer te bewegen, anderzijds werven wij (en onze samenwerkende partners) nieuwe vrijwilligers. Met recht een win-win-situatie.” 

The Pollinators uit Amsterdam zet de ‘Voedselbank voor Bijen’ in om meer mensen te betrekken. Een ambassadeur in een woonwijk krijgt een zak bijenvriendelijk zaad om uit te delen aan buurtbewoners. Marjolein Moeijes van The Pollinators: “ We trommelen de mensen op om voedselbank voor bijen te worden via onze sociale media kanalen. We geven aan dat dit de leukste manier is om meer toffe mensen uit de buurt te leren kennen en daarbij ook de biodiversiteit te verhogen en de bestuivers een handje te helpen, of wel een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Na afloop van het voedselbanken project vragen we hoe mensen het hebben ervaren, zowel het uitdelen als het zaaien. Vervolgens vragen wij hen of zij vrijwilliger willen worden en vaker met zulke of gerelateerde acties mee willen doen.” De jury prees het idee omdat het laagdrempelig is en veel mensen uit de directe omgeving kan aanpreken.

Ingo Janssen van de Ravon gaat met zijn idee op zoek naar jonge onderzoekers die amfibieën, reptielen en vissen willen tellen.  “Op een groene school in Noord-Holland zetten we enkele monitoringsroutes uit voor amfibieën, reptielen of vissen. In de ochtend verzorgd RAVON een college over de te monitoren soortgroepen waarna in de middag de daadwerkelijke route zal worden bemonsterd door de scholieren, bijgestaan door docent en een RAVON-specialist. De gegevens worden doorgegeven en met de school maken we afspraken voor continuering.” Omdat met name jongeren lastig te enthousiasmeren zijn, was de jury erg te spreken over het idee van de RAVON.