Nationale Parken

IVN Fryslân werkt samen met: Nationaal Park Schiermonnikoog | Nationaal Park Lauwersmeer | Nationaal Park De Alde Feanen | Nationaal Park Drents-Friese Wold. Om de natuur ervan te behouden, te koesteren en zowel inwoner als bezoeker ervan te laten genieten. IVN is coördinator van communicatie, educatie en recreatie in de genoemde Nationale Parken. Het informeren van inwoner en bezoeker gebeurt via allerlei kanalen en middelen zoals excursies | programma's voor scholen | cursussen als Gastheer van het Landschap en communicatiemiddelen [waaronder nieuwsbrief en website]. 

Nationaal Park Schiermonnikoog

De natuur van Schiermonnikoog is heel rijk en gevarieerd. Zo komen door het jaar heen meer dan 300 vogelsoorten op het eiland voor, groeien er vele honderden plantensoorten, waaronder negen soorten orchideeën en kun je aan het strand meer dan 100 verschillende schelpensoorten vinden. 

Nationaal Park Lauwersmeer

In vroegere tijden stroomden zoet en zout water in elkaar over in de Lauwerszee. Angst voor overstromingen leidde in 1969 tot de bouw van een dam. Op de vroegere zeebodem ontstond een prachtig nieuw landschap, een echt vogelparadijs. De natuur in het Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park.

Nationaal Park De Alde Feanen

In het hart van Friesland - in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten - ligt het bijna 2.300 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. In De Alde Feanen komen circa 450 soorten planten voor en broeden ruim 100 soorten vogels. 

Nationaal Park Drents-Friese Wold

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park.