Nationale Parken

IVN Fryslân werkt samen met de Nationale Parken in de provincie. Om de natuur ervan te behouden, te koesteren en zowel inwoner als bezoeker ervan te laten genieten. IVN is coördinator van communicatie, educatie en recreatie in de Nationale Parken en ontwikkelt in die rol allerlei communicatiemiddelen. 

Nationaal Park Schiermonnikoog

De natuur van Schiermonnikoog is heel rijk en gevarieerd. Zo komen door het jaar heen meer dan 300 vogelsoorten op het eiland voor, groeien er vele honderden plantensoorten, waaronder negen soorten orchideeën en kun je aan het strand meer dan 100 verschillende schelpensoorten vinden. 

Nationaal Park Lauwersmeer

In vroegere tijden stroomden zoet en zout water in elkaar over in de Lauwerszee. Angst voor overstromingen leidde in 1969 tot de bouw van een dam. Op de vroegere zeebodem ontstond een prachtig nieuw landschap, een echt vogelparadijs. De natuur in het Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park.

Nationaal Park De Alde Feanen

In het hart van Friesland - in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten - ligt het bijna 2.300 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. In De Alde Feanen komen circa 450 soorten planten voor en broeden ruim 100 soorten vogels. 

Nationaal Park Drents-Friese Wold

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. 

Wat kan IVN voor mij doen? 

Wil je meer weten over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen in de Nationale Parken? Neem dan contact op met Maeike Schraa