Contact

Bezoekadres:
Posthoornsteeg 3
8911 AS Leeuwarden

058 - 289 04 63
friesland@ivn.nl

Postadres:
Postbus 6095
9702 HB Groningen

IVN Fryslân betrekt mensen - jong en ouder - bij natuur en landschap in de eigen omgeving. Van de eigen achtertuin en de groene buurt tot in de mooie Fryske natuur, zoals de Nationale Parken en natuurterreinen van o.a. It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. In Fryslân werken IVN vrijwilligers en -beroepskrachten samen aan een groene, gezonde en duurzame samenleving. Dit doen we samen met een enorm netwerk van professionals zoals terreinbeheerders | organisaties in de recreatieve-, gezondheids- en cultuursector | onderwijs | overheden en andere partners.

De zeven Friese IVN afdelingen organiseren jaarrond diverse excursies | workshops | cursussen | lezingen en overige activiteiten bij u in de buurt. Kies een activiteit uit en beleef - samen met ons - de natuur!