Onderwijs

Zelfs in een groene provincie als Drenthe hebben kinderen tegenwoordig minder contact met de natuur. Buiten spelen en leren van de natuur zijn al lang geen vanzelfsprekende zaken meer. Uit onderzoek blijkt echter dat het loont om jeugd en jongeren een topervaring in de natuur te laten beleven, omdat het hun kijk op natuur beïnvloedt. De verwachting is dat deze kinderen daardoor op latere leeftijd meer betrokkenheid en inzet tonen voor (behoud van) natuur en landschap.

Provinciale Contactpersonenbijeenkomsten

Deze informatie is speciaal bedoeld voor de scholen binnen de scholennetwerken NME in Drenthe. 

Dit schooljaar bieden wij, vanuit IVN, voor het eerst drie provinciale bijeenkomsten aan. We willen met deze bijeenkomsten aansluiten bij jullie behoefte om gedurende een schooljaar zelf keuzes te kunnen maken welke projecten je een plek wilt geven binnen je onderwijsaanbod. Daarom hebben we ons NME aanbod verbreed en bieden we álle leerkrachten van de scholen binnen ons NME netwerk de mogelijkheid om zich te laten inspireren gedurende het schooljaar.

Je mag je zelfs voor alle drie de bijeenkomsten inschrijven, maar natuurlijk ook voor één of twee! Inschrijven is wel van belang, zodat we weten hoeveel leerkrachten aanwezig zullen zijn in verband met de voorbereidingen. De bijeenkomsten zullen allemaal plaatsvinden op IVN De Veldhoeve in Orvelte.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende bijeenkomsten en de link naar het aanmeldformulier. 

CP Kinderboekenweek
Maandag 7 september van 16.00-18.00 uur
Voor leerkrachten van zowel onderbouw, middenbouw én bovenbouw
De kinderboekenweek van dit jaar staat in het teken van terug gaan in de tijd. Samen met studenten van Van Hall-Larenstein hebben wij een project ontwikkeld voor alle bouwen. Leuke opdrachten waar natuur en geschiedenis samen komen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we aan de slag met deze opdrachten en doe je lesideeën op die je kunt verbinden aan de Kinderboekenweek. 

CP Smaaklessen
Dinsdag 26 januari van 16.00-18.00 uur
Smaaklessen is hét lespakket over eten voor de basisschool, waarbij de leerkracht vooral vragen stelt. De leerlingen komen op het antwoord door zelf te proeven en te ervaren. Zo leren ze spelenderwijs alles over hun eten. Kok Pierre Wind is geestelijk vader van Smaaklessen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met Smaaklessen voor de onderbouw. Je krijgt handvaten en materiaal om er zelfstandig mee aan de slag te kunnen met de leerlingen in jouw eigen klas!
 
CP Dé schatkamer van Drenthe- Pingo-Ruïnes
Donderdag 18 maart van 16.00-18.00 uur
Voor leerkrachten bovenbouw 
Drenthe is dé schatkamer van de wereld als het gaat om Pingo-Ruïnes. Volgens de bodemdeskundigen van onze provincie zijn er nergens zoveel pingo-ruïnes te vinden als in Drenthe! Wist je dat er bij iedere school van Drenthe een pingo-ruïne in de nabije omgeving te vinden is?!
Tijdens deze bijeenkomst nemen wij jullie mee in de wereld van deze Schatkamer. We staan we stil bij de laatste ijstijd die Nederland gekend heeft en bieden jullie een breed aanbod om met dit thema aan de slag te gaan in en buiten de klas!

Aanmelden

Scholenprogramma’s

We hebben een uniek scholennetwerk, met meer dan 200 basisscholen uit alle Drentse gemeenten. Deze scholen bieden we structureel een aanbod aan natuureducatie, waarbij thema’s als bijen, klimaat, energie, dieren in de nieuwe wildernis, afval en biodiversiteit aan bod komen. IVN traint de leerkrachten tijdens inspirerende gemeentelijke netwerkbijeenkomsten, waarna de leerkrachten het project zelf uit kunnen voeren met hun leerlingen. 

Accepteer cookies

 

Energieke basisscholen

GasTerra ontwikkelde samen met IVN de leermodule ‘Energieke basisscholen’. Dit om kinderen spelenderwijs meer te leren over (duurzame) energie en energietransitie. Deze leermodule is bedoeld voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 en wordt de komende jaren aangeboden aan alle basisscholen in Groningen en Drenthe. 

Accepteer cookies