Kinderopvang en basisonderwijs

IVN maakt het scholen en kinderopvang graag makkelijk en leuk om met moestuinieren aan de slag te gaan. IVN doet dat vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat kinderen al vroeg betrokken raken bij voedselproductie. IVN wil kinderen en jongeren bewust maken van het belang van gezond en duurzaam voedsel.

Schooltuin 

Bij de schooltuinfilm zijn zes spannende lessen ontwikkeld. Bij deze lessen horen ook werkbladen, opdrachten en spellen. De lessen zijn ontwikkeld voor kinderen uit groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs. De lessen zijn in principe ook goed geschikt als activiteit op de BSO voor kinderen in de leeftijd tussen 7-10 jaar.

Gratis lesmateriaal ontvangen

Jong leren eten

IVN is partner in het programma Jong Leren Eten. Jong Leren Eten is een landelijk stimuleringsprogramma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren (0-18) leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Momenteel wordt een vervolgprogramma voorbereid.  Lees meer over Jong Leren Eten. Lees meer over Jong Leren Eten.