Subsidie Jong Leren Eten

Met de subsidieregeling “Lekker naar buiten!” kunnen kinderopvangorganisaties, basisscholen (po), scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor bijvoorbeeld een IVN moestuinlespakket (drie gastlessen en diverse materialen) of een set IVN JLE moestuinmateriaal. Per locatie is een maximumbedrag beschikbaar.

‘Met deze subsidie willen we kinderen en jongeren in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voeding, zodat zij leren gezonde en duurzame keuzes te maken’, zegt programmacoördinator Ellen Leussink van Jong Leren Eten. ‘Belangrijk is dat kinderen erop uit gaan en ervaringsgericht leren. Denk hierbij aan activiteit op een boerderij of moestuin, een bezoek aan stadslandbouw of een gezonde kookworkshop in een kookstudio. De subsidie is dan een tegemoetkoming in de kosten voor de toegang, voor een gastdocent, maar ook voor ondersteunende materialen zoals gereedschap, kookgerei en kookingrediënten.'

Spelregels 

Aan de subsidie Jong Leren is een aantal spelregels verbonden. Zo is er een maximumbedrag beschikbaar per groep, per activiteit en per locatie. Verder geldt het principe van ‘op is op’. Door na afloop van de activiteit een aantal vragen te beantwoorden moet de juiste besteding van de subsidie worden verantwoord.

Aanvraag scholen

Per schoollocatie kan maximaal €2.000 aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School. Met één account kunnen scholen de subsidie Jong Leren Eten of een vignet Gezonde School aanvragen of gebruik maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. De subsidieronde 2019-2020 is gesloten. Het is nog onbekend of er een vervolg komt op de regeling. 

Aanvraag kinderopvang

Het subsidiebedrag voor kinderopvang is per locatie vastgesteld op maximaal €500,-. 

In 2020 zijn er vier subsidierondes. Per ronde worden er maximaal 70 aanvragen gehonoreerd. De subsidies worden toegekend in volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De data waarop de subsidierondes open gaan in 2020 zijn: 

  1. Woensdag 12 februari 
  2. Woensdag 15 april  
  3. Woensdag 17 juni  
  4. Woensdag 16 september

Het aanvraagproces voor kinderopvang verloopt via www.eengezondestart.nl/subsidie  van Gezonde Kinderopvang.