Subsidie Jong Leren Eten

Met de subsidieregeling “Lekker naar buiten!” kunnen kinderopvangorganisaties, basisscholen (po), scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor bijvoorbeeld een IVN moestuinlespakket (drie gastlessen en diverse materialen) of een set IVN JLE moestuinmateriaal. Per locatie is een maximumbedrag beschikbaar.

‘Met deze subsidie willen we kinderen en jongeren in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voeding, zodat zij leren gezonde en duurzame keuzes te maken’, zegt programmacoördinator Ellen Leussink van Jong Leren Eten. ‘Belangrijk is dat kinderen erop uit gaan en ervaringsgericht leren. Denk hierbij aan activiteit op een boerderij of moestuin, een bezoek aan stadslandbouw of een gezonde kookworkshop in een kookstudio. De subsidie is dan een tegemoetkoming in de kosten voor de toegang, voor een gastdocent, maar ook voor ondersteunende materialen zoals gereedschap, kookgerei en kookingrediënten.'

Spelregels 

Aan de subsidie Jong Leren is een aantal spelregels verbonden. Zo is er een maximumbedrag beschikbaar per groep, per activiteit en per locatie. Verder geldt het principe van ‘op is op’. Door na afloop van de activiteit een aantal vragen te beantwoorden moet de juiste besteding van de subsidie worden verantwoord.

Aanvraag scholen

Per schoollocatie kan maximaal €2.000 aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School. Met één account kunnen scholen de subsidie Jong Leren Eten of een vignet Gezonde School aanvragen of gebruik maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. De subsidieronde 2019-2020 is gesloten. Op 1 september gaat de subsidieregeling voor schooljaar 2020-2021 open.

Coronavirus en Subsidie Lekker naar buiten!

Scholen die voor schooljaar 2019-2020 de subsidie Jong Leren Eten toegewezen hebben gekregen, kunnen een jaar extra de tijd krijgen om de activiteiten te bestellen via hun Gezonde School-dashboard en om deze uit te voeren. Dit betekent dat zij uiterlijk op 30 juni 2021 de activiteit uitgevoerd en verantwoord moeten hebben.

De contactpersonen van de scholen ontvangen over de procedure binnenkort een notificatie van Gezonde School. Zodra zij deze notificatie hebben ontvangen, kunnen scholen die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot uitstel, dit actief aangeven en daarbij enkele vragen beantwoorden. Eerst dus even de notificatie hierover afwachten.

Aanvraag kinderopvang

Kinderopvangprofessionals die met de train-de-trainer Een Gezonde Start zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen vanaf 17 juni 2020 een subsidie van maximaal €500 aanvragen. Deze subsidieregeling kun je als coach gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen. Denk aan spullen voor een moestuin of hulp bij een kookles. Coaches die de subsidie eerder hebben ontvangen, kunnen met een nieuwe aanvraag nu nog een keer gebruikmaken van de subsidieregeling. Benieuwd wat jij allemaal kunt doen? Ga naar http://www.eengezondestart.nl/subsidie en vraag de subsidie aan!

Wil je in aanmerking komen voor subsidie maar ben je nog geen coach Gezonde Kinderopvang? In het najaar van 2020 starten nieuwe train-de-trainers Een Gezonde Start. In de tweedaagse training leer je werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang, oefen je trainings- en communicatievaardigheden en doe je actief kennis op over leefstijl. Kijk voor meer informatie op www.gezondekinderopvang.nl en meld je aan!