IVN Jongeren Adviesbureau
Water
vrijdag09jun2017

Drentse en Groningse scholieren lossen ‘watervragen’ op

Op vrijdag 9 juni 2017 vond het IVN 'Jeugdwatercongres' plaats in het Provinciehuis in Assen. Tijdens dit congres konden scholieren onder andere kennis maken met bedrijven die binnen het vakgebied 'water' opereren. Voorafgaand aan het Jeugdwatercongres hebben de scholieren een opdracht gekregen vanuit verschillende waterschappen, provincies en bedrijven.  Hier hebben ze de afgelopen weken hard aan gewerkt. In totaal hebben bijna 400 leerlingen gewerkt aan een opdracht op school over water in schooljaar 2016 - 2017, waarvan ongeveer de helft aanwezig was op het congres. De resultaten werden tijdens het congres gepresenteerd. Daarna was er alle tijd om kennis te maken met diverse spelers binnen de waterwereld: van waterschappen, drinkwaterbedrijven tot advies- en ingenieursbureaus.

Het jeugdwatercongres is resultaat van een effectieve en goede samenwerking tussen IVN Noord (WaterXplorelab), de provincies Groningen en Drenthe én de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Drents Overijsselse Delta. Het heeft als doel om scholieren van het voorgezet onderwijs kennis te laten maken met het vakgebied water(beheer). Het vergroot het begrip en draagvlak voor de watersector, en daarmee de kans dat jongeren kiezen voor een water-georiënteerde opleiding.

Interesse om met je klas deel te nemen aan het Jeugdwatercongres op 8 juni 2018? Neem contact op met Monique Pas.

Foto: Jannick Siderius