Informatie voor vrijwilligers

In Het Bewaarde Land verkennen kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie achteenvolgende weken. Dit doen zij samen met speciaal voor Het Bewaarde Land opgeleide vrijwilligers: de wachters van Het Bewaarde Land. Als wachter neem je een groepje van maximaal acht kinderen onder je hoede. Je stimuleert de kinderen met uiteenlopende werkvormen om de natuur te leren kennen en een band met de natuur op te bouwen.
Naast de wachters heeft ook Vrouw of Heer Fleur een belangrijke rol als vrijwilliger in Het Bewaarde Land. Als Vrouw of Heer Fleur vertel je verhalen over eetbare planten en kruiden. Ook maak je heerlijke kruidensoep.

Wat doet een Wachter
Wat is de rol van Fleur
Opleiding

Aanmelding
Heb je interesse om wachter of Fleur te worden neem dan contact op met één van de locatiecoördinatoren.