Derde dag

Op de derde dag wordt gestreefd naar integratie van de ervaringen en kennis die de kinderen hebben opgedaan. Een belangrijk onderdeel is het zoeken van een eigen plekje. 's Middags wordt er gewerkt aan een presentatie die iets wezenlijks uitbeeldt van de dagen in Het Bewaarde Land. Dit kan een toneelstukje, een lied of een dans zijn, maar ook een uitbeelding van een onderwerp met behulp van natuurlijke materialen. Naast de activiteiten bij het dagthema is er ruimte voor vrij ontdekken en spelen.