Den Haag / Meijendel

De locatie Den Haag, Meijendel is een prachtig duin-bosgebied met enkele mooie waterplassen. Het ligt tussen Den Haag en Wassenaar aan de Noordzee. Ten opzichte van de locatie Wassenaar, Meijendel ligt de nadruk hier meer op duin dan bos. Het is een stukje natuur uniek in zijn soort.

Scholen
De locatie Den Haag, Meijendel richt zich specifiek op scholen uit Den Haag. De kosten voor deelname aan Het Bewaarde Land bedragen € 30,00 (incl. BTW) per kind. Vervoer van en naar Het Bewaarde Land is niet inbegrepen in de prijs.

Contact 
Jolanda van Leeuwen | jolanda@dbhw.nl | 070-3062496 | 06-2074 3803  Louise Ras Tuimelaar |robras007@ziggo.nl | 070-3178346 | 06-55162471

Route
OV, bus 22 van de HTM halte Else Mauhslaan. Vandaar is het 5 à 10 minuten lopen naar de parkeerplaats achter het TNO gebouw aan de Oude Waalsdorperweg, het startpunt van de locatie Den Haag, Meijendel. Hier wordt de klas door vrouwtje Fleur opgehaald.
Auto adres:Oude Waalsdorperweg 2597 AK Den Haag.

Het bedrijf Dunea (drinkwaterproducent en natuurbeheerder)  verleent sinds 1993 toestemming aan Het Bewaarde Land om het programma in Meijendel uit te voeren. Er is een goede samenwerking met het bedrijf, dat ook veel waarde hecht aan het belang van natuureducatie. We zijn Dunea zeer erkentelijk dat we in zo’n mooi gebied een nieuwe locatie mogen starten. Dunea steunt ons niet alleen op diverse manieren, maar is ook sponsor van Het Bewaarde Land.
Het is voor Midden Nederland een bijzonder stukje wereld.