Aansluiting bij SDG's

De Sustainable Development Goals (SDG's) of duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (opvolgers van de milleniumdoelen) moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Vanuit IVN en Het Bewaarde Land onderschrijven wij het belang van deze ontwikkelingsdoelen en zetten wij ons in voor de realisatie hiervan. Het Bewaarde Land draagt actief bij aan de volgende doelen:

 • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
  In Het Bewaarde Land ervaren leerlingen hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Met als doel een natuurbewuste, duurzame gedragsverandering te bereiken. In de groep staat gelijkheid voorop en kan iedereen meedoen (4.7).
   
 • SDG 6: Schoon water en sanitair
  In Het Bewaarde Land leren de kinderen over de vier elementen, hoe deze zorgen voor evenwicht in de natuur en hoe een tekort van bijvoorbeeld water grote gevolgen kan hebben. Door zelf waterdiertjes te onderzoeken worden leerlingen bewust van het leven in zoetwatersystemen en is er aandacht voor het beschermen of herstellen van deze ecosystemen (6.6).
   
 • SDG 13: Klimaatactie
  In Het Bewaarde Land werken we vanuit de vier elementen en vanuit de kringlopen van het leven. Alles staat in verbinding. Verstoring van het een kan grote gevolgen hebben voor het ander. Hierbij is aandacht voor bewustwording van de gevolgen - en het voorkomen - van klimaatverandering (13.3).
   
 • SDG 14: Leven in het water
  In Het Bewaarde Land is er actief beleid voor het tegengaan en opruimen van zwerfafval. Met leerlingen wordt besproken hoe lang afval blijft liggen en welke schadelijke gevolgen dit voor het milieu heeft (14.1).
   
 • SDG 15: Leven op het land
  In Het Bewaarde Land wordt door middel van educatie en natuurbeleving gewerkt aan meer bewustwording en duurzaam gedrag. Dit met het oog op behoud en duurzaam gebruik van bijvoorbeeld bossen (15.1). Ook wordt het belang van biodiversiteit uitgelegd en is er aandacht voor de bescherming van bedreigde diersoorten (15.5). Leerlingen leren wanneer je wel (kruiden) of niet (paddenstoelen) gebruik mag maken van de producten uit de natuur (15.7).
   
 • SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken
  IVN werkt op landelijk, regionaal en lokaal niveau samen met diverse partners. Voor Het Bewaarde Land betreft dit vooral gemeenten, terreinbeheerders, vrijwilligersorganisaties, scholen en schoolbesturen. Samen slaan we de handen in een om te werken aan een groene, duurzame wereld.

Meer toelichting van deze doelen vind je hier.