Trainingsaanbod

Om groen blijvend een plek te geven in de zorg is het belangrijk dat medewerkers en idealiter ook mantelzorgers en vrijwilligers de natuur binnen en buiten de zorglocatie leren benutten. Niet iedereen voelt zich echter voldoende toegerust om groene activiteiten te organiseren en begeleiden. Sommige vrijwilligers hebben weinig ervaring met de zorg, terwijl medewerkers het gevoel hebben te weinig van de natuur te weten. 

IVN biedt diverse trainingen en workshops om deze drempels weg te nemen. We bieden basiskennis en bespreken praktische tips over hoe je de natuur naar binnen kunt brengen. Vaak kan dat al door eenvoudige, kleine handelingen: een madeliefje bij een kopje koffie bijvoorbeeld. Overal staat de gedachte voorop dat het succes van Grijs, Groen & Gelukkig vooral wordt bepaald doordat je er met z’n allen voor gaat.

Basistraining Grijs, Groen & Gelukkig

Wil je het draagvlak voor Grijs, Groen & Gelukkig vergroten binnen de zorglocatie? Dan is de tweedaagse basistraining zeer geschikt. Speciaal ontwikkeld voor beroepskrachten van de zorglocatie: activiteitenbegeleiders, verpleegkundigen, verzorgenden, gastvrouwen/-heren. De training biedt handvatten om groene activiteiten een structurele plek in het werk te geven van de diverse medewerkers en wordt een eerste aanzet gegeven voor een Kalender Groen Dagbesteding. Naast een flink aantal praktische natuurbelevingsactiviteiten komen onderwerpen aan bod die direct raken aan het dagelijks werk in de zorglocatie: meer regie leggen bij cliënten, de rol van vrijwilligers, het bespreken en verlagen van drempels om natuur te integreren in je werk. Lees meer

Training natuur en dementie

Natuur doet je goed, ook mensen met dementie. Tal van onderzoeken hebben de heilzame werking van natuur aangetoond. Buiten zijn is goed voor de stemming, het dag- en nachtritme en de algehele gezondheid. Een natuurlijke omgeving vermindert stress, verbetert de concentratie en nodigt bovendien uit tot bewegen. Daarom biedt IVN een training aan gericht op het stimuleren van natuurbeleving voor mensen met dementie. Een praktische training voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. IVN kan de training organiseren vanuit een zorginstelling of andere organisatie zoals een gemeente, thuiszorgorganisatie of belangenvereniging voor dementerenden of mantelzorgers. Je leert hoe je met simpele materialen en activiteiten dementerende ouderen de natuur laten beleven. Activiteiten die inspelen op de zintuigen: kijken, horen, voelen, ruiken en proeven. Juist door in te spelen op de zintuigen kun je goed contact leggen met dementerende mensen. Lees meer

Maatwerk en bijscholing

Naast deze trainingen kan IVN altijd een training op maat maken en verzorgen wij ook na- en bijscholing.