Onderzoek

Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat natuur een positief effect heeft op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Verblijven in een groene omgeving verlaagt de bloeddruk, versnelt het herstelproces en zorgt voor een beter woon- en werkklimaat in zorgcentra. Natuur is daarmee een effectieve en goedkope zorginterventie.

Meer dan de helft van de cliënten in zorgcentra komt echter hooguit één keer per week buiten, één op de tien bewoners helemaal nooit (109). Bewoners voelen zich bovendien vaak eenzaam en hebben behoefte aan een gesprekspartner (2). De natuur biedt ouderen laagdrempelige mogelijkheden tot sociale interactie (7, 26, 28, 29). Kijk hier voor het uitgebreide literatuuronderzoek dat IVN heeft laten uitvoeren en de bijbehorende bronnenlijst

Accepteer cookies

Lopend onderzoek

Om de groene zorgproducten van IVN te kunnen presenteren als serieuze zorginterventies laat IVN wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. In dit project werken we samen met onderzoeksinstellingen die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar deze zorgproducten. Per interventie zetten we een onderzoekslijn uit, in samenwerking met gerenommeerde wetenschappers van Nederlandse universiteiten en hogescholen, om de effecten te meten. Kijk hier voor de lopende onderzoeken