Basistraining Grijs, Groen & Gelukkig

Groen is goed voor cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers én medewerkers! Maar hoe geef je invulling aan meer natuurbeleving in de toch al drukke dagelijkse praktijk? In deze training ontdek je wat jij kunt doen!

Natuur voor kwaliteit

Groen is goed. Groen draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van cliënten. Maar ook mantelzorgers en professionals hebben baat bij meer groen in de ouderenzorg. Een groene omgeving vermindert stress, verbetert de concentratie en nodigt uit tot bewegen. Dit is niet alleen goed voor de algehele gezondheid maar ook voor bijvoorbeeld het dag- en nachtritme van bewoners.

Met groene dagbestedingsactiviteiten kunnen we bovendien de regie verleggen naar cliënt en mantelzorg. Vraaggericht werken is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarmee dragen groene dagbestedingsactiviteiten niet alleen bij aan meer zelfbeschikking van ouderen, maar ook aan verdere professionalisering van zorgprofessionals.

In de training Grijs, Groen & Gelukkig zetten we natuur in ten behoeve van de kwaliteit van de ouderenzorg. We verkennen met deelnemers de mogelijkheden van natuurbeleving en zetten groen in om de regie te verleggen naar cliënten en mantelzorgers. We creëren draagvlak voor de vergroening van organisatie, in binnen- en buitenruimte. En we voeren een aantal eenvoudige natuurbelevingsactiviteiten uit.

De training vormt een uitstekende basis voor een structurele vergroening van een instelling. Ze zorgt voor draagvlak onder medewerkers en die is hard nodig om een succesvolle verandering te realiseren. De training sluit aan bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de praktijk.

Resultaten

Na afloop van de training:

  • Kennen de deelnemers het belang van groen van voor ouderen;
  • Hebben de deelnemers zicht op welke groene interventies in de ouderenzorg mogelijk zijn;
  • Zijn de deelnemers gemotiveerd om groen als middel voor een zinvolle daginvulling in de ouderenzorg in te zetten;
  • Kunnen de deelnemers een aantal bijzondere groene dagbestedingsactiviteiten opzetten;
  • Hebben de deelnemers een aantal groene dagbestedingsactiviteiten uitgevoerd;
  • Zijn deelnemers in staat cliënten, familie en mantelzorgers te verrassen met een groene dagbestedingskalender;
  • Weten de deelnemers hoe ze de regie voor groene dagbestedingsactiviteiten deels bij cliënten, familie en mantelzorg kunnen leggen;
  • Is de weerstand verlaagd om groen in de dagelijkse werkzaamheden te integreren.

Doelgroep

Verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders en evv’rs die werken met ouderen in de wijk en/of in zorginstellingen (niveau 3-5)

Deelnemers

Minimaal 6, maximaal 16.
Tijdsbeslag: 13 klokuren (11 uur training, 2 uur huiswerkopdracht leren van elkaar).

Werkvormen

Het programma bestaat uit activerende werkvormen, waarbij het leren met en van elkaar centraal staat. Een deel van het programma vindt buiten plaats.