Goed onderwijs

‘Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’. (SGD 4)

Naast toegang tot onderwijs is ook de kwaliteit van het onderwijs van belang binnen dit doel. Zo moeten scholieren en studenten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Als grootste aanbieder van natuurcursussen en natuureducatie levert IVN in Nederland een bijdrage aan dit doel op de issues duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijlen. Naast educatie laten we jong en oud ook actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Met als doel een natuurbewuste, duurzame gedragsverandering te bereiken.

Projecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG:

  • Buitenlesdag. Jaarlijks organiseert IVN samen met Jantje Beton Buitenlesdag. Op Buitenlesdag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Met meer sport en spel en een beter lichaamsbesef presteren kinderen cognitief beter, zo blijkt uit onderzoek. Beweging en buitenlucht past goed in een duurzame levensstijl. Tijdens buitenlessen kan de koppeling met de natuur en het thema duurzaamheid bovendien extra goed gemaakt worden. IVN en Jantje Beton ontwikkelden samen met leeskrachten een speciale buitenlesbundel waarmee we leraren helpen hun buitenlessen goed vorm te geven.
  • Conferentie Kind & Natuur. IVN organiseert al 10 jaar de conferentie Kind & Natuur voor meer aandacht voor de natuur in het onderwijs en in de kinderopvang. Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. IVN vind dat natuur een plek hoort te hebben op school en in de kinderopvang. De conferentie is een belangrijk moment om docenten en pedagogisch medewerkers te informeren en inspireren. Zij doen vaardigheden op om duurzame ontwikkeling vorm te geven op school of op een kinderopvanglocatie. Via hen kan een zaadje van de liefde voor de natuur en wereld om ons heen gepland worden bij toekomstige generaties.
  • Scholenwerknetwerken. In diverse provincies heeft IVN een uitgebreid netwerk van basisscholen. Binnen dat netwerk staat trainen van de leerkrachten centraal zodat zij de kennis op een goede en leuke manier kunnen overbrengen gedurende het hele schooljaar. Gemeentelijk beleid wordt vertaald naar uitdagende educatieve projecten op het gebied van klimaat, energie, afval en biodiversiteit. We sluiten aan bij andere schoolthema’s en integreren landelijke IVN campagnes. Leerlingen gaan de praktijk bovendien echt ervaren: op roofvogelexcursie, boerderij-educatie bij de boer, een rondleiding door het rioolgemaal of een bezoek aan een molen. Daarnaast biedt IVN gastlessen en (thema) trainingen. Het scholennetwerk is erg stevig in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.
  • IVN Jongeren Adviesbureau. Het IVN Jongeren Adviesbureau betrekt jongeren tussen de 12 en 25 jaar bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid. Dit zijn echte, actuele vragen van bedrijven of overheden. IVN doet dit via een bewezen aanpak die jongeren in de rol van adviseur zet. Uitdagend, leerzaam én leuk! Dit leidt tot creatieve, innovatieve ideeën en oplossingen. Door deze actieve vorm van participatie gaan jongeren echt nadenken over duurzame ontwikkeling in het algemeen én over hun eigen levensstijl in het bijzonder.
  • Tiny Forest Rangers. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. IVN start in alle Tiny Forests van Nederland een Tiny Forest Ranger programma. Kinderen van een basisschool of kinderopvang in de buurt gaan als kinderboswachters het bos beschermen en verzorgen. Ze planten het Tiny Forest, doen onderzoekjes in het bos en leren over de natuur en duurzaamheid door er zelf over te vertellen.
  • Van Luchtkasteel tot Dassenburcht. Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een lesprogramma voor kinderen uit het basisonderwijs. Met binnen- en buitenlessen maken zij kennis met de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden op landgoederen en buitenplaatsen dicht bij school. Kennis over de natuur en het verleden zorgt ervoor dat kinderen met een kritische blik betekenis geven aan en waardering hebben voor het verleden, heden en toekomst.
  • WoesteLand academie. Met jongerenclub WoesteLand wil IVN jongeren prikkelen om nieuwsgierig te worden naar natuur en duurzaamheid. We willen jongeren bewust maken van het belang van duurzaam gedrag voor onze aarde. Daarbij laten we zien dat natuur niet alleen ver weg is, maar juist ook heel dichtbij. Zodat jongeren Nederlandse natuur op waarde kunnen schatten. Vanuit de WoesteLand academie organiseert IVN bovendien workshops voor iedereen die jongeren wil betrekken bij natuur en duurzaamheid. Er zijn ook workshops met andere thema’s, zoals natuur in de stad of storytelling over duurzaamheid.