Jubileum 10 jaar Kind & Natuur Conferentie

Dat vieren we met een tweedaags programma op 27 en 28 september 2018. Je kan één of twee dagen deelnemen.

Over Kind & Natuur conferentie

De pedagogische waarde van natuur - wat is dat eigenlijk, hoe herken je het, en hoe kun je daar in je eigen praktijk handen en voeten aan geven? Deze vragen staan centraal tijdens de Kind & Natuur conferentie.