Les 3: Wormen: de helden van de moestuin

De bodem van je moestuin en de dieren die erin leven zijn ontzettend belangrijk.  Na afloop van de les begrijpen de leerlingen waarom  compost belangrijk voor de moestuin is en hoe compost  ontstaat. Ook leren ze welke betekenis  regenwormen en andere bodemdieren in de moestuin hebben.

Gratis lesmateriaal ontvangen