Een cursus organiseren

Leuk dat je afdeling een cursus of opleiding wil gaan organiseren! Op deze pagina lees je welke cursussen je als IVN-afdeling kunt aanbieden en voor welke cursussen je cursusmateriaal kunt bestellen.

Als IVN-afdeling kun je allerlei cursussen organiseren: natuurcursussen voor het brede publiek en vrijwilligerscursussen voor het opleiden van nieuwe gidsen en begeleiders. 

Natuurcursussen 

Meer dan de helft van de IVN-afdelingen geeft natuurcursussen. Natuurcursussen zijn vaak kort (2 tot 6 binnenlessen en enkele buitenlessen ) en staan open voor iedere belangstellende.

Voorbeelden zijn cursussen over vogels, grassen, paddenstoelen, het lokale landschap, wilde planten et cetera. IVN-afdelingen geven ook inds vele jaren een wat langere introductiecursus over de natuur, vaak Groencursus genoemd. Deze cursus gaat over landschap, geologie, flora, fauna en ecologie.

De inhoud, organisatie en kosten van een natuurcursus worden door de organiserende afdeling zelf bepaald. Deelnemers aan natuurcursussen kunnen na afloop een certificaat krijgen. Afdelingen kunnen deze certificaten op Ons.IVN vinden, het intranet van IVN. Zit je nog niet op Ons.IVN? Vraag om toegang bij je afdeling.

Voor de meeste natuurcursussen verzorgt de afdeling zelf het cursusmateriaal. Voor deze natuurcursussen is landelijk cursusmateriaal aanwezig:

 • Cursus Tuinreservaten. Deze cursus over diervriendelijk tuinieren kan gegeven worden door IVN-afdelingen en door partners van VARA Vroege Vogels Tuinreservaten en Operatie Steenbreek.
  Meer informatie
   

 • Cursus Moestuinieren. Cursus voor de beginnende moestuinier, die in de lente gegeven wordt.
  Meer informatie
   
 • Cursus Paddenstoelen. Een populaire korte cursus die veel in de herfst gegeven wordt. 
  Meer informatie

Cursussen voor vrijwilligers

IVN-afdelingen leiden hun eigen vrijwilligers op. Voor verschillende vrijwilligers, zoals schoolgidsen en jeugdbegeleiders, zijn verschillende cursussen. Vaak bestaan deze cursussen uit 5 of meer binnenlessen en hetzelfde aantal buitenlessen. 

Cursisten die een gidsen- of begeleiderscursus doen, krijgen na afloop een diploma. Afdelingen kunnen deze diploma's tegen een onkostenvergoeding bestellen door te mailen naar het Cursushuis

Voor de volgende gidsen- en begeleiderscursussen kunnen afdelingen landelijk cursusmateriaal bestellen:

 • Cursus IVN Natuurouders. Cursus voor ouders en grootouders die willen helpen bij het natuuronderwijs op de school van hun kind of kleinkind.
  Meer informatie
 • Cursus IVN Schoolgids. Cursus voor actieve IVN-leden die scholen in hun omgeving bij het natuuronderwijs willen helpen.
  Meer informatie
 • Cursus IVN Jeugdbegeleider. Cursus voor actieve IVN-leden die een jeugdgroep van een IVN-afdeling willen begeleiden.
  Meer informatie
 • Cursus IVN Watergids. Cursus voor iedereen die watergids wil worden.
  Meer informatie
 • Cursus IVN Landschapsgids (Limburg). Een cursus voor mensen die gids willen worden in het mooie Limburgse landschap. 
  Meer informatie 

De Natuurgidsenopleiding

De Natuurgidsenopleiding is de langste cursus die IVN-afdelingen geven. In de NGO worden Natuurgidsen opgeleid, de ruggengraat van IVN-afdelingen. Er worden ongeveer 15 Natuurgidsenopleidingen (NGO's) per jaar georganiseerd door IVN-afdelingen, vaak in samenwerkingsverband.

De Natuurgidsenopleiding (NGO) duurt anderhalf tot twee jaar. De voorbereiding ervan kost één jaar. Bij de voorbereidingen wordt het organisatieteam ondersteund door het IVN Cursushuis, die ook de IVN-erkenning aan de opleiding geeft. 

Als jouw afdeling of regio een Natuurgidsenopleiding wil gaan organiseren, lees dan verder bij Natuurgidsenopleiding organiseren.

Meer informatie

Heb je vragen over het organiseren van een cursus? Neem gerust contact op met het IVN Cursushuis via cursushuis@ivn.nl of bel 020 - 622 8115.