Zuidwest Veluwezoom
Water
dinsdag04okt2022

Werkprogramma 2022 - 2023 beekprutters

Beste beekprutters,

In september zijn we begonnen aan het 29e werkseizoen van de werkgroep.
Vanwege de lage waterstand in de beken gaan we weer uit van het zo veel mogelijk vasthouden van water.
In overleg met Waterschap Vallei en Veluwe – onze opdrachtgever – hebben we een gewijzigde werkwijze ontwikkeld. Deze manier van werken nog even op een rijtje:

Natuurwerkdag zichtlijnennatuurwerkdag 2022

 

beek

we maken een kleine stroomgeul op plekken waar veel begroeiing in de beek zit, niet meer alle begroeiing verwijderen

grote stammen in de zijkant van de beek in de modder drukken, zo maken we ideale overwinteringsplekken voor het leven in de beek

als de beek dreigt droog te vallen dan maken we dammetjes, zoals we al eerder hebben gedaan op verschillende plekken. 

Met een klein groepje hebben we op verzoek van het Waterschap in augustus twee dammetjes aangelegd in de Oliemolenbeek.

dammetje

In deze beek starten we weer op onze eerste werkochtend. Tussen de Bosvijver en de Bennekomseweg gaan we grote obstakels verwijderen.

Als we hier klaar zijn dan gaan we de Molenbeek tussen de A12 en de spoorlijn schoonmaken. Een enorme klus, want de beek is volledig overwoekerd. Doel is om de beek weer zichtbaar te maken in het landschap.
Mocht het grondwaterpeil weer stijgen, dan ligt de beekbedding er klaar voor.

Johan Vereijken is in juli en augustus weer met een groepje vrijwilligers de springbalsemien tussen de Bosvijver en Everwijnsgoed te lijf gegaan. De hoeveelheden planten is al veel minder.

Gerrit zorgt weer voor koffie, thee en koeken. Neem je eigen beker en lepeltje mee.

De werkdata voor het komende werkseizoen zijn:  

september                 3 en 17
oktober                     1, 15 en 29
november                  12 en 26
december                  10 en 24
januari                      7 en 21
februari                    4 en 18
maart                        4 en 18
april                          1 – excursie

Startpunt voor de werkochtenden is 'het Mussennest', de ruimte achter  'Informatiecentrum Renkums Beekdal', Nieuwe Keijenbergseweg 174, Renkum.

Hier drinken we 's zaterdags om 9 u koffie en vertrekken we om 9.30 uur naar de werkplek. Rond 12.30 uur zijn we weer terug bij het Mussennest.

Voor de deelnemers is een aanvullende WA-verzekering afgesloten.
Voor gereedschap, lieslaarzen, handschoenen wordt gezorgd.
Iedereen kan meedoen, je hoeft niet over speciale vaardigheden of enorme spierballen te beschikken.
Minimumleeftijd 14 jaar; jonger kan in overleg, maar dan altijd onder begeleiding van een ouder.

Vragen ?
Ruud Schaafsma, Renkum, tel. 0317-315117
email: ruud.schaafsma@gmail.com 
of Gerrit Brouwer, Wageningen, tel. 0317-351545
email: gerrit.brouwer@gmail.com