Vogelexcursie van de Grebbeberg naar en door het natuurgebied de Blauwe Kamer van Het Utrechts Landschap Vogels

Vogelexcursie van de Grebbeberg naar en door het natuurgebied de Blauwe Kamer van Het Utrechts Landschap

Zuidwest Veluwezoom 25 maart 2018

Op zaterdag 10 maart 2018 heeft de vogelwerkgroep een mooie wandeling gemaakt van de Grebbeberg naar en door het natuurgebied de Blauwe Kamer van Het Utrechts Landschap. Er waren in totaal 14 deelnemers.
De start van de wandeling was op de parkeerplaats van Militair ereveld Grebbeberg een mooie wandeling door het bos op de Grebbeberg.
 
De lente is begonnen!

Grebbeberg In het bos zongen de vogels alom, we hoorden en zagen koolmees, pimpelmees, boomkruiper, boomklever… Kleine en Grote Bonte specht. De merel en zanglijster zongen het hoogste lied en ook hoorden we overal vinkenslagen.
Aan de zuidrand gekomen genoten we van het weidse uitzicht op De Blauwe Kamer. En met behulp van verrekijkers en telescoop zagen we al heel wat eenden soorten in de meertjes van het gebied.
Nonnetje en grote zaagbekken trokken de aandacht, echte wintergasten zijn dat.
Maar ook waren er al lepelaars, die aansloten bij de blauwe reigers en aalscholvers, die hun nesten al klaar hebben voor het voorjaar.
 
Terwijl we naar beneden liepen, naar onderlangs zagen we een slechtvalk over het gebied vliegen.

trap-af
Via de dijk wandelden we met prachtig uitzicht op het gebied naar de Rijn.
Onderweg ontdekten we een paartje goudvinken en we hoorden een Cetti’s zanger roepen. Ik heb een geluidsopname bijgesloten van deze makkelijk te herkennen zang/roep.
www.sovon.nl/nl/soort/12200
Via bovenstaande link kunt u meer informatie vinden over deze rietvogel. Hij is niet makkelijk te vinden, soms sta je zeer dichtbij, zijn geluid klinkt dan keihard, maar het vogeltje is zelden te zien. Ik heb de hoop dat deze soort op termijn ook in de Jufferswaard zal gaan broeden in de rietkraag aan de westelijke zijde van het gebied.
 
Bij de ingang van de Blauwe Kamer, het gebied is genoemd naar de oude steenfabriek waarvan de ruïne er nog staat,  aangekomen zijn we via de zomerdijk naar de trektelpost gewandeld. En natuurlijk hebben we de vogelkijkhut bezocht om eens goed te kunnen kijken naar de aalscholvers en blauwe reigers op hun nesten. Erg leuk om te zien hoe er gebaltst en gepaard werd. De lepelaars lieten zich ook op hun mooist zien met prachtige opgezette kuifveren. Ik heb de foto van de lepelaar van internet gedownload.
 
Uiteindelijk kwamen we aan in het restaurant de Blaauwe Kamer, waar we wat napraatten onder het genot van iets te eten en drinken.

Op de dijk
 
Marleen Kalsbeek heeft weer een vogellijst gemaakt, in totaal hebben we 56 soorten waargenomen:

Aalscholver

Grauwe gans

Boomklever

Winterkoning

Pimpelmees

Zwarte mees

Koolmees

Knobbelzwaan

Wintertaling

Kievit

Fuut

Slechtvalk

Ekster

Ooievaar

Dodaars

Grote zilverreiger

Zwarte kraai

Meerkoet

Canadese gans

Blauwe reiger

Bergeend

Krakeend

Spreeuw

Heggemus

Kramsvogel

Merel

Goudvink

Roodborst

Kuifeend

Nijlgans

Zanglijster

Kauw

Cetti’s zanger

Kokmeeuw

Kleine bonte specht

Nonnetje

Vink

Houtduif

Tafeleend

Groenling

Grote bonte specht

Witte kwikstaart

Huismus

Gaai

Graspieper

Buizerd

Grote zaagbek

Grutto

Lepelaar

Goudhaan

Slobeend

Wilde eend

Fazant

Turkse tortel

Kolgans

Boomkruiper

 

lepelaar

Vogellijst IVN_ZW_Veluwezoom excursie Grebbeberg – Blauwe Kamer d.d. 10 maart 2018

Grebbeberg                 
Wilt u volgende keer ook mee op excursie?

Els Roode, Coördinator Vogelwerkgroep IVN Zuidwest Veluwezoom Email: els.frank@planet.nl  
website: http://ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom 

Ontdek meer over

Deel deze pagina