Vogelexcursie Binnenveld Vogels

Vogelexcursie Binnenveld

Zuidwest Veluwezoom 6 november 2021

Op zaterdag 6 november heeft de vogelwerkgroep van IVN Zuidwest Veluwezoom een excursie gegeven in de Binnenveldse Hooilanden, Bennekom.

Er was een hele mooie opkomst met 24 deelnemers en 2 gidsen.

Het weer was droog en op zeker moment brak de zon door de bewolking.

De excursie duurde ruim 2,5 uur waarin gewandeld werd door het Staatsbosbeheer gedeelte van het Binnenveld project.

Frank Klinge heeft veel verteld over de geologie, de aanleg en het beheer van het nieuwe natuurgebied.

Een interessant verhaal dat heel veel achtergrond informatie verschafte en verklaarde waarom het zo lang duurde voordat het gebied gereed was.

 

Onderwijl zijn er 30 vogelsoorten waargenomen.

Op zeker moment vlogen er honderden kieviten op en die bleken geschrokken te zijn van een slechtvalk, die hoog over de vogelaars weg vloog.

Zelfs nog in november zagen we graspieper-trek en er werden een paar waterpiepers gespot.

Hoewel het erg moeilijk is om zo’n grote groep mensen alles te kunnen laten zien, vooral de kleine vogeltjes, zoals de putters die met tegenlicht overtrokken, had iedereen een leuke en informatieve ochtend met veel interactie tussen gidsen en deelnemers.

Het was ook leuk om een tiental reeën te zien en een van de vele hazen dat het gebied herbergt.

Er was nog enige verwarring over bokjes en bokjes. De reebok en de vogelsoort.

Dankzij Willem hebben we een lijstje van vogelsoorten, en ik heb er nog een aantal bijgevoegd:

 

Spreeuw, in grote groepen struinden die door het gebied.

Krakeend

Grote zilverreiger

Meerkoet

Knobbelzwaan

Kolgans

Wilde eend

Soepgans, (hybride, grauwe gans X grote Canadese gans)

Kievit

Watersnip

Grauwe gans

Slechtvalk

Torenvalk

Buizerd

Smient

Aalscholver

Dodaars

Houtduif

Graspieper

Ooievaar

Waterpieper

Putter

Nijlgans

Fazant

Postduif

Ekster

Witte kwikstaart

Zwarte kraai

Blauwe reiger

Bonte strandloper

Behalve dat het heerlijk was om weer excursie te geven aan zoveel zeer geïnteresseerde mensen, is het ook erg  aantrekkelijk om in dit mooie, nieuw aangelegde gebied te wandelen.

Het belooft een mooie natuurontwikkeling die we in de komende jaren kunnen volgen.

De vogelwerkgroep heeft zich voorgenomen om in het aanstaande voorjaar daar een fietsexcursie te geven om er te kijken naar de weide-broedvogels, zoals kievit, grutto, tureluur, veldleeuwerik, enzovoort..

Maar binnenkort krijgen jullie een uitnodiging voor onze eerst volgende excursie.

Met vriendelijke groet, Els Roode ( Vogelwerkgroep Zuidwest Veluwezoom)

Film “Weidevogels in het Binnenveld” beschikbaar voor de hele regio.
www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/nieuws/film-weidevogels-in-het-binnenveld-beschikbaar-voor-de-hele-regio

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina