Regenbuien en vogels Vogels

Regenbuien en vogels: verslag vogelexcursie oktober 2021

Zuidwest Veluwezoom 3 oktober 2021

Vogelexcursie, 3 oktober 2021  IVN Zuidwest Veluwezoom

regen

Op zondag 3 oktober vertrokken wij, ondanks de slechte weersvoorspelling richting Philipsdam, Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland. Er waren in totaal 13 deelnemers verdeeld over vier auto’s. Onderweg ondergingen we in onze warme auto’s flinke regenbuien, maar aangekomen op het eerste uitkijkpunt konden we prima buiten staan met een miezerbuitje en we keken uit over de Krammerkreek en slikken aan de Slaak ten noorden van St Philipsland. Onderweg hadden we al honderden wulpen gezien en die hoorden we hier ook.

….Regen en wulpen, maar geen regenwulpen….

We hadden meerdere telescopen meegenomen en dat kwam mooi uit omdat de vogels op grote afstand zaten. Waarnemingen: kuifduikers, zilverplevieren, kemphanen. Voor alle waarnemingen zie bijgaand de lijst die door Marleen Kalsbeek is gemaakt.

Vervolgens reden we de Philipsdam op waar we de auto’s in de berm parkeerden om wederom naar de Slaak te kijken, dit keer met beter licht mee. En als het even hard ging regenen dan bleven we positief, want volgens de weersverwachting zou het die dag alleen maar beter worden.

slikkenOns volgende doel waren de Slikken van Flakkee-Melissant. Hoewel het punt waar we oorspronkelijk naartoe hadden willen rijden, niet per auto bereikbaar bleek, hebben we vanaf de parkeerplaats een prachtig natuurgebied gevonden. We wandelden naar de vogelkijkwand en vonden daar een meertje met wel liefst 24 dodaarsjes, 2 kleine zilverreigers en een grote mantelmeeuw.  Vanwege de regen besloten we om weer te schuilen in de auto’s en op weg te gaan naar de Brouwersdam met als doel een kop warme drank in een restaurant.

De bestemmingen werden door Els met behulp van een groeps-app via navigatie coördinaten doorgegeven, zodat we elkaar niet konden kwijtraken. Echter achteraf was het jammer dat de meeste auto’s rechtstreeks naar het restaurant reden, terwijl de auto met Frank, Marguerite, Marleen en Els via de paralelroute langs het haventje aan de Brouwersdam reden en daardoor als enigen een zeekoet zagen.  Deze vogel zag eruit alsof die er al enige tijd was neergestreken en nog wel langer zou blijven dobberen.  Momenteel worden er veel gestrande zeekoeten gevonden langs de kust. Deze vogels leven op zee, maar door windkracht acht en negen van vorige week kwamen ze erg dicht op de kust. Als ze dan verzwakt zijn door ondervoeding en ze worden het strand op en de duinen ingeblazen, dan kunnen ze niet meer weg. Aan het einde van de zomer zijn het vooral de jonge dieren die dit overkomt.

Aangekomen bij het restaurant bleek het daar behoorlijk druk te zijn, wij vonden plek op het terras, overdekt met verwarming, dekentjes en koffie, thee, of soep om op te warmen. De stemming was nog steeds opperbest!

droog

Langs de Brouwersdam zagen we steenlopers, helaas geen paarse strandlopers, maar wel middelste zaagbekken en zeehonden.  Heel in de verte op de brandingslijn zagen we nog duikende Jan van Genten.

Het volgende doel was de Koudekerkse Inlaag, waar we de Plompe Toren konden beklimmen. Daar was het zonnig en droog! Waarnemingen: vluchten lepelaars die zich verzamelen en op weg gaan naar het warme zuiden, brandganzen, kleine zilverreigers, biddende torenvalk …….

Via Plan Tureluur in de Prunjepolder reden we toen naar de Heerenkeet, waar we een maaltijd hadden besteld en het weer werd steeds beter. Onderweg zagen we goudplevieren, kleine zilverreigers, heel veel wulpen, en omdat de maaltijd vrij vroeg was, besloten we om van het daarna mooie weer te profiteren en nogmaals de Prunjepolder in te gaan.

Het was een super natte, gezellige en leerzame dag (citaat uit de groeps-app)

en daar kan ik mij van harte bij aansluiten.

warm

Wat we hebben geleerd is, dat we deze excursie op een vastgestelde datum hebben gehouden, op zondag, terwijl het op zaterdag veel beter weer bleek, het had dus beter gekund.

Daarom heb ik besloten om de aankondiging voor de volgende excursie in het weekeind van 6 november te melden met  nadere bepaling van de dag, zaterdag of zondag, afhankelijk van de weersverwachting.

hier gaat het om

Vogellijst IVN_ZW_Veluwezoom

Zuid Holland/Zeeland

d.d. 3 oktober 2021

De waarnemingen zijn door Marleen Kalsbeek opgeschreven:

1 Aalscholver 34 Kuifeend
2 Bergeend 35 Lepelaar
3 Blauwe reiger 36 Meerkoet
4 Boerenzwaluw 37 Middelste zaagbek
5 Bonte strandloper 38 Nijlgans
6 Brandgans 39 Pijlstaarteend
7 Brilduiker 40 Putter
8 Bruine kiekendief 41 Roodborst
9 Buizerd 42 Rotgans
10 Dodaars 43 Scholekster
11 Ekster 44 Slobeend
12 Fazant 45 Smient
13 Fuut 46 Spreeuw
14 Gaai 47 Steenloper
15 Goudplevier 48 Stormmeeuw
16 Graspieper 49 Tafeleend
17 Grauwe gans 50 Tapuit
18 Groenpootruiter 51 Tjiftjaf
19 Grote mantelmeeuw 52 Torenvalk
20 Grote stern 53 Tureluur
21 Grote zilverreiger 54 Watersnip
22 Grutto 55 Wilde eend
23 Houtduif 56 Wintertaling
24 Jan van Gent 57 Witte kwikstaart
25 Kauw 58 Wulp
26 Kemphaan 59 Zeekoet
27 Kievit 60 Zilvermeeuw
28 Kleine mantelmeeuw 61 Zilverplevier
29 Kleine zilverreiger 62 Zwarte kraai
30 Knobbelzwaan 63 Zwarte zwaan
31 Kokmeeuw Natte Haas
32 Koolmees Ree
33 Kuifduiker

Dus, 6 of 7 november aanstaande geven wij een excursie in de Binnenveldse Hooilanden.

Graag uiterlijk 3 november aanmelden per email en op 4 november zal ik naar aanleiding van het weer de definitieve datum vaststellen.

Verzamelpunt: parkeerplaats Uitkijktoren, Binnenveldse Hooilanden, Werftweg 6721, Bennekom

Start van excursie om 9.00 uur, duur ongeveer 2,5 uur. We gaan wandelen, neem s.v.p. een verrekijker en iets te eten en te drinken mee.

Binnenveldse Hooilanden:

In de Binnenveldse Hooilanden werken de natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met overheden aan de realisatie van nieuwe natuur tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen. De Binnenveldse Hooilanden wordt een uniek gebied van 250 – 300 hectare aaneengesloten topnatuur waar straks veel bijzondere soorten te zien zijn.

Het gebied maakt deel uit van het Gelderse Natuur Netwerk en het inliggende gebied Bennekomse Meent is onderdeel van het Natura2000-gebied Het Binnenveld.

Staatsbosbeheer / Coöperatie Binnenveldse Hooilanden/ Stichting Mooi Binnenveld / Waterschap Vallei en Veluwe / provincie Gelderland / gemeente Ede / gemeente Wageningen

Met vriendelijk groet,

Els Roode

Vogelwerkgroep Zuidwest Veluwezoom

els.frank@planet.nl

Ontdek meer over

Deel deze pagina