Oehoe in de groeve Winterswijk Vogels

Oehoe in de groeve Winterswijk

Zuidwest Veluwezoom 7 maart 2019

Beste vogelliefhebbers,

Op 2 maart 2019 is de vogelwerkgroep met in totaal 12 deelnemers naar de Achterhoek geweest.
Rond 9 uur kwamen we aan in het natuurgebied Bekendelle bij Woold, waar we verwelkomd werden door een fluitconcert van zanglijsters, mezen, merels en spechten, waaronder de zwarte specht. We hebben er een mooie boswandeling gemaakt langs de oever van de Bovenslinge.
Op gegeven moment hoorden we de zwarte specht weer en daar kwam hij langs vliegen, iedereen heeft hem goed gezien en luidkeels verdween hij weer in de bossen.

Vogelen=luisteren
In het bos van Bekendelle staan veel oude bomen, die zeer geschikt zijn voor spechten, boomklevers en boomkruipers.
Via internet hadden we al vernomen dat er  taigaboomkruipers voorkomen in dit gebied, dus we waren erop gespitst, geluid opgezocht en maar hopen dat we die eruit zouden halen.
En ja hoor, een afwijkend boomkruiper geluid… zou dat ‘m zijn? We wilden het vogeltje natuurlijk zien.

Waar zit ie?
Een eindje verderop zat een man met telelens en hij bevestigde dat de taigaboomkruiper daar aanwezig was. hij had er al prachtige foto’s van gemaakt.
Tot ons grote geluk kwam de taigaboomkruiper weer dichterbij en we hebben het allemaal gezien.
Een boomkruiper met  hele lichte buikveren, zoals in het boekje staat: “schoon voorkomen’.

Beek
Tegelijkertijd hebben we de zeldzame middelste bonte specht gezien en gehoord. In Bekendelle en ook in andere natuurterreinen in de Achterhoek zijn meerdere territoria van de MiBo. Nu hebben we de vogel heel goed gezien en gehoord en voortaan kunnen wij deze soort makkelijk herkennen. Hij komt ook voor bij de Renkumse Beek. 
Om dit alles te vieren hebben we in het restaurant Berenschot’s Watermolen koffie met taart genomen.
Daarna zijn we naar de steengroeve bij Ratum gereden en daar hebben we door het kijkscherm van SBB naar de broedende oehoe gekeken. Wat een grote uil is dat, imposant… We hebben er foto’s van gemaakt en waren onder de indruk.

steengroeve bij Ratum, kijkscherm van SBBOehoeOehoe dichtbij
Vervolgens sloten we deze mooie dag met een leuke wandeling door het Meddose veen. Er zweefden buizerden rond en we zagen er glanskop en staartmees. We waren het eens dat dit gebied zich leent voor een excursie in juni om orchideeën en veen plantjes te zoeken en er zijn dan vast blauwborsten en roodborsttapuiten, boomvalk en libellen….

In de bijlage vindt u de lijst met waarnemingen van afgelopen zaterdag.

Excel waarnemingen:

Waarnemingen

Ondertussen is de twee-wekelijkse broedvogeltelling in Jufferswaard en Noordberg gestart.
Op 6 april geven wij een broedvogel-telling-excursie, wilt u die meemaken?
Geef u dan per email op (els.frank@planet.nl ) Er kunnen maximaal 12 deelnemers mee!
De telling start altijd een half uur voor zonsopkomst, t.z.t. zal dat rond 6.30 zomertijd zijn.
Voor exacte gegevens volgt er een email voor de deelnemers.

Met vriendelijke groet,

Els Roode
coördinator vogelwerkgroep IVN-ZWV
 

Ontdek meer over

Deel deze pagina