Leuke Links

Een overzicht van Leuke Links van IVN afd. Zuidwest Veluwezoom

Toevoegingen of verbeteringen aan webmaster Albert Bos  albert.bos@hetnet.nl 

Actuele toevoeging:

www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/natuur-op-internet-of-in-je-mailbox

“IVN buren”

IVN afdeling Ede

www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede

IVN afdeling Arnhem
https://www.ivn.nl/afdeling/arnhem

IVN afdeling RijnWaal

https://www.ivn.nl/afdeling/rijnwaal

IVN afdeling Veenendaal-Rhenen
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen

Beken en Sprengen

Renkums Beekdal in Vogelvlucht. Op pad met Ruud Schaafsma in het Renkums Beekdal Video Hein Dielissen

https://youtu.be/_1MyO-1VuuM

Veldgids beheer en onderhoud,Flora en faunawet

Waterschap Veluwe & Vallei heeft Veldgids beheer en onderhoud
Flora en faunawet
• Onderhoudsbeelden wateren en waterkeringen
• Overzicht beschermde flora en fauna
• Overzicht probleemflora en -fauna

https://studylibnl.com/doc/573375/veldgids-beheer-en-onderhoud—waterschap-vallei-en-veluwe

Beleidskader biodiversiteit beleidsnotitie Vallei en Veluwe
https://www.vallei-veluwe.nl/publish/pages/26453/beleidskader_biodiversiteit_beleidsnotitie.pdf

Natuur en Milieueducatie

Het Landschapsbasisplan Renkum 2017

www.renkum.nl/dsresource?objectid=964648d5-2a8a-49fe-b6b3-44d6fd085a1e

Landschapsontwikkelingsplan Gemeente Renkum
www.renkum.nl/dsresource?objectid=75877c55-f822-4983-9d02-63d5a8691dcc&type=PDF 
Landschapsontwikkelingsplan Binnenveld voor de WERV-gemeenten
www.werv.nl/files/LOP%20Binnenveld%20Concept%20juni%202007.pdf

Wageningen duurzaam groen

https://wageningenduurzaam.nl/wageningenduurzaamgroen/

Handreiking natuurwaardenonderzoek : samenwerking van gemeenten en burgers bij het zorgvuldig omgaan met natuur
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/343444

Landschapsbiografie van de Veluwe (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2018/01/01/landschapsbiografie-van-de-veluwe/Landschapsbiografie_Nationaal_Park_NL_Veluwe_webA.pdf

Stuifzandbestrijding op de Veluwe 1500-1884
https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/masterscriptie_charlotte_witte_2016.pdf

www.landsmid.nl/files/Visie%20Renkums%20Beekdal%20mailversie.pdf

http://landschapsbeheergelderland.nl/duizendknoopbrigade/

Stoepplantjesonderzoek Leuk voorbeeld uit Leiden
Zijn de plantjes die nu op de stoep groeien dezelfde soorten als 20 jaar geleden? En zullen dezelfde soorten er over twee jaar nog staan? Help onderzoekers van de Leidse Hortus om dat soort vragen te beantwoorden door een stukje stoep te onderzoeken!
www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1

Proefjes met stoepplantjes
www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1/proefjes-met-stoepplantjes
https://www.facebook.com/stoepplantjes
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/Gouda/Natuurvriend%202015-3%20kleur.pdf Lees Overpeinzingen van een excursieleider blz 7.

Gierzwaluwbescherming Nederland

Beleef de Lente | Vogelbescherming
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

Zoekkaarten bodemdieren

Zoekkaart in hoge resolutie (.pdf)

Zoekkaart in lage resolutie (.pdf)