Heemtuin De Zomp

Heemtuin De Zomp
contactpersoon: Johanneke Sanders, 026-3343077
Johanneke.sanders@xs4all.nl
De Zomp is een prachtig gebiedje, gelegen in het Zweiersdal middeninOosterbeek. Nadat in 1996 de gemeente het natuurgebiedje door bezuinigingen niet meer kon onderhouden kreeg de IVN van de gemeente het verzoek de kleine beheerswerkzaamheden uit te voeren. Op een klein oppervlak (2500 m2) komen diverse biotopen voor. Middenin ligt een vijver, waaruit de Zuiderbeek ontspringt. In de werkgroep Zomp zitten belangstellenden, aanwonenden al dan niet IVN-lid. Het werk wordt verricht volgens een beheer- en onderhoudsplan opgesteld door een beleidsgroep. Het groot onderhoud, zoals kappen van bomen en uitbaggeren van de vijver, doet de gemeente. Er wordt gewerkt op elke 2de en 4de woensdagavond van 19.00 - 21.00 uur en elke maand een zaterdagmorgen (of tot het donker wordt), in kleine groepjes onder deskundige leiding. Het uitgangspunt blijft dat de Zomp voor de bevolking van Oosterbeek een aantrekkelijke en ook leerzame heemtuin moet zijn, waar het goed toeven is.
Vrijwilligers zijn zeer welkom.
 
Voor belangstellenden: de Zomp is ook op Internet te vinden http://home.wxs.nl/~jovazo/zomp1.html