Bloeiende bermen zijn belangrijk

Bermen zijn belangrijke stukjes natuur in het landschap, ze vormen een essentieel leefgebied niet alleen voor planten, maar ook voor insecten en dieren. Op dit moment kleurt de Paardenbloem de bermen goudgeel. Een prachtig gezicht en heel belangrijk voor insecten, die vroeg in het voorjaar op zoek gaan naar nectar. Lees het artikel van Leah Groeneweg in de recent verschenen Natuurlijk Zuidlaren er nog maar eens op na: PDF - Artikel paardenbloem
Het aanbod aan bloemen in bermen wordt steeds beperkter, waarschijnlijk één van de redenen dat insecten en vlinders het moeilijk hebben. Verruiging van wegbermen lijkt hiervoor een belangrijke oorzaak.
Voor het realiseren van bloeiende, soortenrijke bermen is ecologisch bermbeheer essentieel. Maaimoment, maaisel wel of niet afvoeren, klepelen, er komt nog heel wat bij kijken. Heel handig dat er nu een Veldgids ecologisch bermbeheer verschenen is, die ook digitaal beschikbaar is. Verschillende gemeentes zijn bezig hun maaibeheer aan te passen, zo ook de gemeentes Tynaarlo en Aa en Hunze.
  
We zijn benieuwd of het aangepaste beheer het gewenste effect gaat opleveren.
Ook komend seizoen zal er weer volop aandacht zijn en worden gevraagd voor het monitoren van bermen. En iedereen kan helpen en op zijn manier een steentje bijdragen. Wil jij aan de slag in je eigen woonomgeving, houd dan de website Heel Drenthe Zoemt in de gaten.
Dit platform zet zich in voor biodiversiteit in de bermen en het boerenland van Drenthe. Biodiversiteit behouden en vergroten door kennis te delen en te inspireren tot ecologisch beheer. Zodat het in heel Drenthe ‘zoemt’ van de flora en fauna. En wie wil daar niet graag aan bijdragen en getuige van zijn!

Ineke en Els (Florawerkgroep)