Behoud natuur Purmerbos, geen boskap voor bouwplan Purmer Zuid Zuid

Behoud natuur Purmerbos, geen boskap voor bouwplan Purmer Zuid Zuid

Waterland 11 oktober 2021

De gemeente Purmerend heeft woningbouwplannen voor de zogenoemde locatie Purmer Zuid Zuid. 1500 grondgebonden woningen zouden hier gebouwd moeten worden en daarvoor is niet alleen het weiland langs de Verzetslaan aangewezen maar ook het naastliggende deel van het Purmerbos. 26 hectare bos zou moeten worden gekapt, een tiende deel van het huidige Purmerbos. Als IVN Waterland willen wij u graag informeren over de hoge natuurwaarde van dit gebied. Uniek zo dichtbij de stad! Die stad gaat grenzen aan een bijzonder natuurgebied. De recreatiedruk zal toenemen en achtertuinen tot aan de waterberging zal de rust verstoren.

Het weiland heeft niet alleen een belangrijke bufferfunctie (overgangszone) tussen stad en natuurgebied, maar is ook van belang voor de vele soorten vogels die hier voedsel en een rustplek vinden. Watervogels, ganzen, reigersoorten, meeuwen, lijsterachtigen en kraaiachtigen, maar ook zoogdieren als hazen en muizen vinden hier een plek.

bloemenHet bosdeel is in 30 jaar uitgegroeid tot een ecologisch geheel met percelen met oudere bomen en percelen met nieuwe aanplant, half open landschappen met bomen, struiken en planten én doorsneden met open en verlandde slootjes. Juist de diversiteit aan landschapjes en biotopen maakt dat dit gebied rijk is aan insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren. Het bos heeft een natuurbestemming en heeft een belangrijke natuurwaarde. Het gehele Purmerbos, net als dit deel van het bos, maakt onderdeel uit van NNN, Natuurnetwerk Nederland en heeft daarmee een beschermde status. Compensatie voor boskap is geen alternatief. Een nieuw ingepland bos heeft minimaal 30 jaar nodig om dezelfde natuurwaarden te krijgen. Bovendien hoeft de compensatie van bos niet in Purmerend plaats te vinden, het kan ook elders in de regio. Laten we onze dichtbije natuur behouden die er juist al is.

Het moeras is een leefgebied van bijzondere vogelsoorten. Als broedplek, foerageerplek of om de wintermaanden in door te brengen. Een deel van de vogels is zeldzaam en zijn Rode Lijst-soorten. Denk aan Watersnippen, Bokjes, Blauwborst, Baardman, Snor, Roerdomp, Porseleinhoen, Boomvalk en Bruine Kiekendief. Daarnaast is dit het leefgebied van diverse zoogdieren waarvan de belangrijkste de Noordse woelmuis is, een zeldzame en beschermde muizensoort.

De waterberging (aangelegd in 2016-2017) is voor veel vogels zeer aantrekkelijk vanwege de rust. Het is niet voor niets dat zij hier een plek hebben gevonden.

vroegHet aangrenzende natuurgedeelte van het Purmerbos, de waterberging en het moeras geeft plek aan soorten die gedijen bij een rustige omgeving of een zekere oppervlakte. Als bos gekapt wordt vormen zij een schiereiland van groen, grenzend aan een woonwijk. Dit is een te kleine oppervlakte voor de bijzondere diersoorten om te kunnen overleven. Er zijn veel diersoorten die gebaat zijn bij rust, maar ook bij een bepaalde oppervlakte om te kunnen overleven. Het is van belang als voedselgebied, voor de voortplanting en voor de veiligheid. Versnippering van het groen zal de kwaliteit van het groen en de diversiteit doen afnemen. Het natuurdeel zal een eiland worden waardoor er minder uitwisseling met andere soorten kan plaatsvinden. De ecologische samenhang gaat achteruit en verloren.

plattegrondDownload hier de folder behoud natuurgebied purmerbos

folder Purmerbos

Laat je stem horen:

Teken onderstaande petitie als u de gemeente wilt laten weten dat u tegen de boskap voor woningbouw bent. Deze petitie wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

https://petities.nl/petitions/geen-boskap-purmer-zuid-zuid?locale=nl

Contactpersonen: L. Boersma, J. Rijnders, N. Koot, vrijwilligers IVN Waterland. Voor meer info: purmerboskap@gmail.com.

Deze actie wordt gesteund door IVN Waterland en Stichting Behoud Waterland

———————————–

Bomen in de stad zijn heilig. Ze herinneren ons aan het verlies van de natuur.

– Menno Hiele

Er is een verwantschap tussen groeipatronen in de natuur en ons lichaam. De natuur weerspiegelt de vorm van de mens. Toont ons wat wij zijn.

Wij zijn natuur. Wij zijn niet belangrijker dan een boomblaadje, ook al denken we dat wij daarboven staan.

– Giuseppe Penone

Onze relatie met de natuur is volledig verstoord door een economisch systeem, dat onze natuurlijke basis op een gewetenloze manier exploiteert.

– Joseph Beuys

Alles wat steen werd, wordt nooit meer groen

Deel deze pagina