Over IVN/ NMVught

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) verder onder IVN-vlag. We heten dan officieel Vereniging IVN/ Natuur- en Milieugroep Vught, afgekort IVN/ NMVught.

Wellicht ben u al lid van het IVN voor een andere afdeling uit de omgeving. Dat kunt u uiteraard zo laten, maar het is ook mogelijk om u te laten overschrijven naar IVN/NMVught. In de toekomst bent u dan direct op de hoogte van wat zich in en rondom Vught afspeelt op gebied van (bedreiging van) natuur en landschap, welke excursies er worden georganiseerd, en welke natuurcursussen er worden gegeven.

Mocht u zich willen laten overschrijven naar IVN/NMVught, stuur dan een mail met uw gegevens, mailadres en IVN-lidmaatschapnummer, naar info@nmvught.nl .

IVN/ NMVught, voorheen Stichting Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) is opgericht op 1 april 1990 en heeft tot doel de belangen van natuur, landschap en milieu te behartigen in Vught en omstreken. Zij rekent tot haar geografische werkterrein de gemeente Vught en als daar aanleiding toe is, omliggende gemeenten. De activiteiten van de Natuur- en Milieugroep Vught worden verricht door een aantal werkgroepen. 
Per 1-1-2022 worden wij een afdeling van het IVN. Doel daarvan is meer ondersteuning te krijgen voor onze activiteiten in en voor de natuur, al dan niet met omliggende IVN-afdelingen.

Wilt u actief deelnemen aan een van onze werkgroepen, neem dan contact met ons op via info@nmvught.nl