Werkgroep Vogels

De vogelwerkgroep heeft als belangrijkste doel om mensen plezier te laten beleven aan vogels. We organiseren met enige regelmaat excursies, soms gekoppeld aan een cursus of workshop.

Een andere belangrijke taak is inventarisatie en bescherming van vogels in de gemeente Vught. Vogels in de stadse omgeving hebben het de laatste decennia niet gemakkelijk. Nestgelegenheid verdwijnt bij verbouwingen, tuinen worden met meer steen en minder groen ingericht, door insecticidengebruik hebben vogels veel minder voedsel voor zichzelf en voor hun jongen en door allerlei oorzaken neemt de biodiversiteit af.

Als vogelwerkgroep nodigen wij inwoners van de gemeente Vught dan ook uit om zich samen met ons in te zetten voor het welzijn van de vogels, waardoor we allemaal meer plezier kunnen beleven aan deze dieren. Onze activiteiten richten zich op educatie, inventarisatie en bescherming.

Wilt u een kijkje nemen in het huiselijk leven van vogels? Dat kan ieder voorjaar, van maart tot en met juni, op www.beleefdelente.nl.

Enkele activiteiten uit de afgelopen jaren:

Inventarisatie gebruik vogelvides door huismussen.

Inventarisatie broedplaatsen van gierzwaluwen.

Inventarisatie broedparen spechten op de Vughtse Hei.

Twee vogelcursussen met excursies.

Diverse excursies, o.a. in de Nationale Vogelweek.

In samenwerking met bouwbedrijf Nico de Bont tot stand brengen van nieuwe nestplaatsen voor gierzwaluwen in de voormalige klokkentoren van De Petrus.

Uitgeven brochure Vogels van Fort Isabella, hier te downloaden. In samenwerking met BPD (voorheen Bouwfonds) tot stand brengen van nestgelegenheid voor gierzwaluwen en huismussen in de nieuwbouw van Stadhouderspark.

In samenwerking met Woonwijze realiseren van vervangende nestgelegenheid voor gierzwaluwen in de omgeving Van Voorst tot Voorststraat, en nestgelegenheid voor gierzwaluwen en huismussen, alsook schuilplekken voor vleermuizen in de nieuwbouw ten zuiden van de Esscheweg.

Nestkasten timmeren in De Petrus en met leerlingen van De Springplank in het kader van NLdoet.

Activiteiten rond de jaarlijkse tuinvogeltelling samen met leerlingen van diverse scholen en bewoners van Vughterstede.

De vogelwerkgroep bestaat uit:

Frans Wetzer, coördinator

Ton Vlamings

Saskia Peijnenborg

Peter Maessen

Marja Goossens (ook stadsvogeladviseur Vught, https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/in-de-buurt/stadsvogeladviseur)

Geniet u ook van vogels en wilt u met ons meedoen? Stuur dan een e-mail naar VogelwerkgroepVught@gmail.com, of neem telefonisch contact op met Frans Wetzer, telefoonnummer 06 1830 3345.

Interessante links:
www.waarneming.nl
www.brabantsevogels.nl
www.vogelbescherming.nl
www.xeno-canto.org

Werkgroep Vogels
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina