Vogels

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met het tellen van vogels in de omgeving van Vries. Er worden talloze tellingen uitgevoerd, voor diverse organisaties, zoals Sovon. Zo worden er ieder voorjaar broedvogeltellingen uitgevoerd in De Holten, een aantrekkelijk gebied ten westen van Vries, met een grote diversiteit aan vogels.

Huidige activiteiten:

Er worden geregeld spontaan vogelexcursies georganiseerd, vooral in Drenthe/Groningen.  Ook belangstelling ?  Neem hiervoor contact op met  A.H. van der Meulen a.h.vd.meulen@gmail.com. Belangstellenden worden opgenomen in de mail-list. Meedoen blijft geheel vrijblijvend.

Meer informatie:

Vogeltellingen

Vogels in de omgeving van Vries

Vogelatlas

Heb je ook belangstelling om mee te doen aan vogeltellingen ? Nieuwe tellers, van jong tot oud, zijn van harte welkom. Kennis van vogels is hierbij natuurlijk zeer welkom, maar passie voor vogels is het belangrijkste. Al doende leert men, en de vogelwerkgroep biedt hierbij graag ondersteuning.

Voor deze werkgroep kunt u contact opnemen met

Anne Hielke v.d. Meulen, email a.h.vd.meulen@gmail.com, tel. 0592-315924