Steenuilen

In 2018 heeft er een herstart plaatsgevonden van de Steenuilenwerkgroep Eelde-Paterswolde. Dit keer doet Vries ook mee en vormt naast Eelde-Paterswolde een aparte subgroep. Hierbij hebben we de mogelijkheid om het kunstje af te kijken bij Eelde-Paterswolde, waar diverse mensen reeds ervaring hebben met het plaatsen en onderhouden van nestkasten e.d. De werkgroep in Vries wordt gecoördineerd door Ronand Valstar kolenval@ziggo.nl. Hoe meer mensen mee doen, des te meer kunnen we ondernemen.

Download hier nieuwsbrief nr 10, 2023

Nieuwsbrief 10 def

Download hier de nieuwsbrief nr 6, 2020

nieuwsbrief 6 Steenuilen

Download hier de nieuwsbrief nr 4, 2019

Nieuwsbrief 4 – december 2019

Download hier nieuwsbrief nr3, 2019

Nieuwsbrief 3 – zomer 2019

Uit de NIEUWSBRIEF nr2, 2018

Geachte nestkastbezitters, sponsoren, liefhebbers.
In deze Nieuwsbrief leest u wat er dit jaar aan acitiviteiten is geweest op het gebied van de Steenuilbescherming in onze regio. Dit was als bovengenoemde werkgroep ons eerste jaar.
Hoewel de broedresultaten in aantal nog wat tegenvielen, mogen we volgens de provinciale werkgroep Drenthe (STUD) niet mopperen.
Bij onze bezoeken aan de kastadressen viel op hoe enthousiast en meewerkend alle bewoners waren! Dat geeft ons nieuwe moed om door te zetten, want er is nog veel te doen.
We danken alle mensen die ons de mogelijkheid gegeven hebben dit beschermingswerk te doen.

qdownload hier de volledige nieuwsbrief 2018 nr2

IVN_Vries_nieuwsbrief_2018_2

Uit de NIEUWSBRIEF nr1, 2018

Sinds begin dit jaar hebben we op verzoek van de provinciale Werkgroep Steenuilen Drenthe (STUD) met een aantal mensen een nieuwe werkgroep gevormd om de bescherming van de steenuil weer op te pakken.
Wij doen dat namens de IVN’s van Vries en Eelde-Paterswolde. Momenteel bestaat de werkgroep uit negen mensen.
In februari en maart hebben we een aantal rondes gemaakt om met een geluidsboxje reacties van Steenuilmannetjes uit te lokken om zo aan de weet te komen waar nog Steenuiltjes zitten.
Misschien hebt u ons wel zien lopen: we waren te herkennen aan de lichte hesjes met de opdruk  “Steenuilen Werkgroep”.
We concentreren ons dit eerste jaar  op plekken waar we Steenuilen denken aan te treffen.
Ons beschermingsgebied omvat het buitengebied van Vries, Peize en Eelde-Paterswolde en de dorpen Donderen, Winde, Bunne en Yde. In dit hele gebied zijn in de loop van de tijd ongeveer 60 kasten geplaatst. Dat is ook nodig omdat jonge Steenuilen vaak niet verder dan 500 m van hun geboorteplek een eigen stek betrekken. Sommige van die kasten moeten worden vervangen, omdat ze stuk zijn, maar ook kan het zijn dat ze niet meer voldoen aan de bescherming tegen steenmarters.
Het schoonmaken of vervangen van de kasten gebeurt na het broedseizoen in augustus/september. Er valt dus nog heel wat werk te verzetten. In augustus zijn er al een aantal kasten gemaakt.( Een verslag hiervan is te lezen in het herfstnummer van Kornoelje71.) We gaan er niet van uit dat alles ons dat dit seizoen nog gaat lukken. Het wordt een meerjarenplan.

Helaas gaat het niet goed met de Steenuil. Waarschijnlijk is het voor hun op de vroegere broedplaatsen te netjes geworden. Steenuilen houden van een afwisselend landschap met oude (fruit)bomen, ruigtehoekjes en muizenplekjes. Als er een weide met vee is, is dat een pluspunt.
Ze eten regenwormen, grote insecten, kikkers, muizen. Vaak vangen ze hun prooien lopend. Ze houden van paaltjes in de buurt (liefst zonder prikkeldraad!) om zittend uit te kijken.
De nestkasten zijn nodig geworden, omdat er weinig oorspronkelijk nestholtes meer zijn, bijvoorbeeld oude bomen met holen, oude schuurtjes en stallen. De Steenuil is een echte holenbroeder en daarom zijn kasten een uitkomst.

Jonge Steenuilen zijn onhandige klauteraars. Een nestkast moet daarom ook zo geplaatst zijn dat de jongen gemakkelijk de kast in en uit kunnen komen. Ze verdrinken in putten, worden verkeersslachtoffers of ze worden gegrepen door steenmarters, katten of honden. Huist er een bosuil op het erf, dan is zo’n erf minder geschikt voor de steenuil. Takkenhopen, los gestapelde stenen of houtblokken bieden een uitkomst als schuilgelegenheid. Het is aan te bevelen om drinkbakken van gaas of een plank te voorzien om verdrinking te voorkomen.

Namens de werkgroep,
Erna van Elk
Anne van der Zijpp

klik hier voor bron foto Steenuil