Organisatie

IVN-afdeling Vries

Het bestuur van de afdeling ziet er als volgt uit: (2022)

naam adres tel. email
Voorzitter (PR en ledenwerving) Peter Kwast Drosten 42,  9481 GE Vries 06-15017095 p.l.kwast@hotmail.nl
Secretariaat Kees Langeveld Houtwallen 17, 9481 ER Vries 0592 – 543951 secretariaat.ivnvries@gmail.com
Penningmeester Bankrek.nr: NL19RABO 0366 5693 09 René Bosch penningmeester.ivnvries@gmail.com
Bestuurslid (plv. voorzitter) Sipke Sikkes Kerspel 32, 9481 GV Vries 0592- 543497 sikkesvanelk@hetnet.nl

Contactpersonen werkgroepen:

Werkgroep contactpersoon tel. email
Jeugdactiviteiten vacant
Vlindertuin Wil Folkers 0592-542732 alkasa@home.nl
Vogels Anne Hielke v.d. Meulen 0592-315924 a.h.vd.meulen@gmail.com
Bomen, ruimtelijke ordening en milieu Peter Kwast 06-15017095 p.l.kwast@hotmail.nl
Stichting De Vriezer Holten (v/h De Fledders) Eelke Riemersma 0592- 543 818 eelke.riemersma@kpnplanet.nl
Steenuilenwerkgroep Ronand Valstar 0620150223 kolenval@ziggo.nl

Activiteitencommissie:
Kor Mulder; kormulder@kpnmail.nl
Sipke Sikkes; sikkesvanelk@hetnet.nl

Schoolprojecten:
– OBS De Vijverstee: adoptieterrein Welterberg
– CBS De Holtenhoek: adoptieterrein Holtveen

Snoeiwerkzaamheden: Sipke Sikkes sikkesvanelk@hetnet.nl

Redactie Kornoelje:
Heim Meijerink hpmeijerink@hetnet.nl
Ina Maring cmmaring@kpnplanet.nl
Joke Rosier Rosierjoke@gmail.com
Bijdragen altijd welkom !

Beheer website:
Anne Hielke v.d. Meulen; a.h.vd.meulen@gmail.com

20230501 anbi 2022 ivn vries