Landschapsbeheer

Na ca. 15 jaar enthousiaste inzet heeft Maarten Koomen de coördinatie van de werkgroep landschapsbeheer in 2013 beëindigd. Inmiddels is de werkgroep gestopt met de activiteiten in de omgeving van Donderen/Bunne. Deze zijn overgenomen door een aantal mensen uit Donderen.

Inmiddels is al vele jaren een andere werkgroep vanuit Vries actief in de ‘Vriezer Holten’. Deze werkgroep valt niet onder IVN-Vries, maar heet nu Stichting De Vriezer Holten. Deze stichting heeft een eigen website. Klik hier. De coördinatie is in handen van Eelke Riemersma;  email eelke.riemersma@kpnplanet.nl

Nationale Natuurwerkdag

IVN Vries is ook betrokken bij de landelijke natuurwerkdag jaarlijks in november. Meestal wordt deze uitgevoerd in het Holtveen t.w.v. Vries. Meer informatie vindt u terzijnertijd op de website onder ‘activiteiten’.

Natuurwerkdag Holtveen, 4 november 2017