IVN Vries betrekt de jeugd structureel bij de natuur

I.V.N. Vries betrekt de jeugd structureel bij de natuur. Het idee is een paar jaar geleden ontstaan en heeft sinds die tijd handen en voeten gekregen. Het project “De Welterberg”is daar een goed voorbeeld van. De jeugd (groep 7) van de O.B.S. De Vijverstee adopteert jaarlijks de Welterberg (eigenaar Staatsbosbeheer).

Op een actieve, educatieve en creatieve manier beleven de kinderen de natuur. het programma van een zevental middagen bestaat uit het onderhoud/opschonen van het terrein, en geschiedenis onderwijs en creatieve activiteiten met op het terrein natuurlijke materialen.

Basisschool De Holtenhoek adopteert het Holtveen

Leerlingen van groep 7 van basisschool De Holtenhoek hebben het natuurgebied het Holtveen geadopteerd. Evenals basisschool De Vijverstee, die het natuurterrein “De Welterberg” heeft geadopteerd, heeft dit als doel de jeugd meer bij de natuur te betrekken.

De afspraak is, dat leerlingen van groep 7 een keer in het najaar en een keer in het vroege voorjaar een middag in het Holtveen aan het werk gaan. Op school kunnen er de nodige lessen over gegeven worden.

Het Holtveen is een veentje met groot open water, vroeger is er turf gewonnen. Er zijn meerdere grafheuvels die jaarlijks gemaaid worden door Staatsbosbeheer om beschadiging door wortelgroei te voorkomen. Verder is het van belang dat er ruimte en licht genoeg blijft voor het ven. Daartoe moeten struiken en bomen verwijderd worden, vooral berkenopslag. Dit laatste kan goed door de kinderen gedaan worden.

Landschapsbeheer Drenthe voorziet de groep van materialen die nodig zijn.  De kinderen fietsen naar het Holtveen en daar staan de IVN-leden voor begeleiding op hun te wachten. De groep wordt in tweeën gesplitst en de groep gaat hard aan het werk met zagen en knippen en de andere groep gaat op natuurbelevingstocht. Halverwege de middag wordt er gewisseld.

De kinderen beleven een prachtige middag. Moe en vuil, maar zeer tevreden komen ze terug op school. Ze kijken uit naar de volgende werkdag in “hun” Holtveen.