Veenendaal-Rhenen
Duurzaamheid
woensdag07okt2020

Klimaatcursus van start in Ede en Veenendaal

Leer hoe jij het verschil kunt maken voor onze planeet.

Het onderwerp klimaatverandering is hot. Wie benieuwd is naar de link tussen mens en klimaat en naar hoe wij zelf een verschil kunnen maken voor onze planeet, is welkom bij de klimaat-cursus De Groene Verandering.

De cursus is een initiatief van IVN, de vereniging voor natuureducatie en wordt gezamenlijk verzorgd door de IVN-afdelingen Ede en Veenendaal-Rhenen.

In de IVN Klimaatcursus wordt klimaatverandering in een breed perspectief geplaatst en verbanden gelegd tussen klimaat, natuur en duurzaamheid.

We belichten de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en kijken naar de wisselwerking tussen menselijk handelen en het klimaat.

Naast informeren heeft deze cursus het doel om mensen te activeren door ze handvatten te bieden om zelf in actie te komen.

Je gaat met kennis over de ecologische voetafdruk, klimaatcommunicatie en klimaatrechtvaardigheid zelf een actieplan opstellen.

Aan het eind van de cursus heb je een stevige dosis kennis, inspiratie en vaardigheden om met een positieve, duurzame houding jouw omgeving te beïnvloeden.

De cursus is geschikt voor iedereen, dus je hoeft geen voorkennis over het klimaat te hebben. Het enige wat je nodig hebt is de motivatie om samen te leren en een steentje bij te dragen aan het behoud van onze planeet.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Ede ( de Zanderij) en in Veenendaal (de Groenhof). Op de locaties houden we ons aan de coronamaatregelen. De cursus bestaat uit een ca. acht lesavonden en twee excursies en wordt gehouden op locatie in Ede en Veenendaal. De cursus start -afhankelijk van de coronaontwikkelingen- in januari en loopt door tot in maart 2021.

Woensdagavond 7 oktober is er een informatiebijeenkomst over de cursus in de Groenhof (Veenendaal). Lia Hemerik zal dan ook vertellen over haar ervaringen tijdens expedities met een internationaal vrouwennetwerk op Antarctica en Arctica.

Opgave van tevoren, bij Ida Marsman of Lia Hemerik, is zeer gewenst ivm corona.

Deelname aan de cursus kost 60 euro (IVN-leden 50 euro).

Mail voor meer informatie en opgave de cursuscoördinatoren: Ida Marsman (imarsman@xs4all.nl) en Lia Hemerik (lia.hemerik@wur.nl).