Vleermuizen

Samen met onze partner Roois Landschap heeft IVN Rooi besloten een vleermuiswerkgroep op te richten.

Taakstelling van de werkgroep:

Maatregelen uitvoeren die de vleermuizenstand in het werkgebied verhogen.
Kennis van soorten, biotoopeisen, migratieroutes en verblijfplaatsen opbouwen.
Inventariseren van vleermuizen in de gemeente Sint-Oedenrode.
  -  Verslaglegging van project en inventarisatiegegevens beschikbaar stellen aan Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant.
  -  Inventarisatiegegevens uploaden naar www.waarneming.nl.
Onderzoeken van verblijfslocaties en biotoopverbeteringen bewerkstelligen.
Beschermingsmaatregelen (doen) uitvoeren.
Vraagbaak zijn inzake vleermuizen binnen de gemeente.
Voorlichting geven over vleermuizen d.m.v. het organiseren van lezingen, excursies en dergelijke.
Aandacht vragen voor vleermuizenbescherming in de lokale en regionale media.
De groep is in het voorjaar van 2013 actief geworden.

Informatie: Henri van Weert, 06 - 29 02 77 65

overzicht_activiteiten_vleermuiswerkgroep_sint-oedenrode_2015.pdf

 

Facebookpagina van de vleermuiswerkgroep >>