Amfibieën Werkgroep

IVN-Rooi heeft een zeer actieve amfibieën werkgroep en zoekt voor de werkzaamheden nog enthousiaste mensen die de koudbloedige diertjes een warm hart toedragen. Ervaar het geluid van de boerennachtegaal en zie het paddenparelsnoer glinsteren.

Tijdens de ruilverkaveling zijn vele poelen nieuw aangelegd om de biodiversiteit van het platteland te waarborgen. Het is de bedoeling dat door gerichte inventarisatie er duidelijkheid komt over de soorten kikkers, padden en salamanders die in de verschillende poelen aanwezig zijn. Landelijk worden deze gegevens dan verwerkt waardoor een compleet beeld ontstaat van de soortenrijkdom. Tijdens het veldwerk, in het seizoen van ongeveer februari tot augustus, gaan we om de 14 dagen op pad om verschillende kikkers en salamanders te inventariseren. We bekijken ook het waterleven van sloten, poelen en plassen.
Liefhebbers kunnen zich melden via ivnrooi@gmail.com o.v.v. amfibieën werkgroep.

Amfibieënwerkgroep: monitoren en verbeteren van poelen – Sint-Oedenrode