Scholenwerk

IVN Oostveluwezoom werkt samen met de leerkrachten van de scholen in ons gebied (gemeenten Rheden en Rozendaal) aan natuurbeleving voor kinderen. We richten ons direct tot de basisscholen. Maar vragen van andere scholen of instellingen worden niet uitgesloten. 

Meer beleving ín de natuur zorgt naar onze ervaring voor nieuwsgierigheid en leergierigheid óver de natuur. En daardoor tot respect vóór de natuur. Wij richten ons als IVN dan ook vooral op natuurbeleving. Waarbij we graag aansluiten bij de leerdoelen van die groep, maar die niet overnemen.  Het moet leuk zijn, uitdagend.

Vanaf schooljaar 2015/2016 werken we op een nieuwe manier: elke school heeft een eigen contactpersoon. Om mee te doen melden scholen zich aan, naar aanleiding van een uitnodiging die  aan het eind van het voorafgaande jaar  is/ wordt verstuurd.  Daardoor kunnen nog vóór het nieuwe schooljaar de contactpersonen en scholen worden gematched. Deze ontwikkelt samen met de leerkracht of contactpersoon van de school enkele activiteiten per jaar die optimaal aansluiten bij de plannen en de leerdoelen van de school. Het ene jaar wellicht de jongsten, het andere jaar een opdrachtentocht rondom de school of een excursie naar het bos, de IVN-tuin of voormalig zwembad Beekhuizen. Vooralsnog beperken we de mogelijkheden tot drie activiteiten per school, omdat we nog niet weten hoe vraag (van de school) en aanbod (van opgeleide natuurgidsen) zich gaan verhouden. Er zijn geen vaste kosten: per activiteit wordt een voorstel gemaakt, afhankelijk van de noodzakelijke inzet van gidsen.  U kunt bij voorbeeld rekenen op €30,- voor een activiteit van  1,5 uur, met drie gidsen, voor circa 25 kinderen.

De materialenkisten die we in het verleden ook wel uitleenden, kunnen in het kader van een dergelijke activiteit worden ingezet. Maar soms zal de contactpersoon voorstellen andere materialen te gebruiken, of zelfs om iets specifiek te ontwikkelen.

Per jaar werken we als contactpersonen één thema uit met een specifiek voorstel. Daar kunt u gebruik van maken of niet. Want het liefst sluiten we aan bij wat er leeft in en rond de school.

We werken zoveel als mogelijk digitaal. Voor contacten kunt u zich dan ook richten tot: scholen@ivnoostveluwezoom.nl